ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงถวายพระพรในหลวง ร.10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเจ้าเกล้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงถวายพระพรในหลวง ร.10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 

ภาพจากอีจัน
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงโพสต์อินสตาแกรมพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ พร้อมข้อความถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ภาพจากอีจัน
โดยระบุข้อความ ดังนี้
"28 กรกฎาคม 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเจ้าเกล้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 Long Live the King ! Happy Birthday เพคะ"
ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co