ประกาศผลสอบท้องถิ่น ปี 62 ผ่านทั้งภาค ก และภาค ข จำนวน 9,893 คน

ประกาศผลสอบท้องถิ่น ปี 62 ผ่านทั้งภาค ก และภาค ข จำนวน 9,893 คน

ผลสอบท้องถิ่นออกแล้ว! ผ่านทั้ง ภาค ก และ ข 9,893 คน

หลังจากที่มีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่่น พ.ศ.2562 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ไปแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 ไปแล้วนั้น

โดยสถิติผู้เข้าสอบภาค ก และภาค ข ในปีนี้ มีผู้มีสิทธิเข้าสอบ จำนวน 338,052 คน เข้าสอบ จำนวน 249,235 คน
วานนี้ (5 ส.ค.62) ได้ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านแล้ว โดยผู้สอบผ่านภาค ก และภาค ข ในครั้งนี้ มีผู้สอบผ่าน (ได้คะแนนสอบไม่ต่ำกว่า 60%) ภาค ก จำนวน 18,321 คน
,สอบผ่านภาค ข จำนวน 37,511 คน และสอบผ่านทั้งภาค ก และภาค ข จำนวน 9,893 คน

หลังจากประกาศผลสอบแล้ว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีมติให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2562

สำหรับรายละเอียดประกาศดังกล่าวสามารถดูได้ในเว็บไซด์ http://www.dla.go.th หรือเว็บไซด์ http://www.dlaapplicant2562.com

อีกทั้ง นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ยืนยันว่า การดำเนินการสอบแข่งขันในทุกขั้นตอนได้ดำเนินการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ดังนั้น จึงขอให้ผู้สมัครสอบแข่งขันทุกท่านไม่ว่าจะเป็นผู้สอบผ่านหรือผู้ที่ยังไม่สามารถสอบผ่านในครั้งนี้ ได้เชื่อมั่นในกระบวนการสอบ และอย่าได้หลงเชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้หวังผลประโยชน์ จากผู้สมัครสอบแข่งขัน และร่วมกันดำเนินการทั้งทางกฎหมาย และทางสังคมกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าว

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co