กองปราบเตือน โพสต์ แชร์ อะไรที่ไม่จริงระวังติดคุก

กองปราบเตือน โพสต์ แชร์ อะไรที่ไม่จริงระวังติดคุก

โพสต์แชร์ไม่คิด มีความผิด จำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท

ต่อจากนี้จะโพสต์ จะแชร์อะไร คิดให้ดีนะ เพราะการแชร์หรือโพสต์เรื่องที่ไม่จริงนั้น มีความผิดตามกฎหมาย!!!

ภาพจากอีจัน
เพราะ พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 มาตรา 14 บอกว่า ใครโพสต์ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือเรื่องไม่จริงที่อาจทำให้เกิดความเสียหายกับตัวบุคคล เสียหายกับธุรกิจ หรือทำให้เกิดความเสียหายกับความมั่งคงของชาติ รวมถึงการโพสต์เนื้อหาที่มีความลามกอนาจาร นั้นถือว่ามีความผิดตามตามกฎหมายดังกล่าว
ภาพจากอีจัน
หากแชร์ไปแล้ว เรื่องนั้นไม่จริง ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co