AD

เตือนน้ำโขงสูงขึ้นฉับพลัน 2 เมตร

วันเดียวน้ำโขงสูงขึ้นกว่า 2 เมตร ท่าเรือ แพร้านอาหารเร่งปรับตัว หวั่นเกิดความเสียหาย
เตือนน้ำโขงสูงขึ้นฉับพลัน 2 เมตร
AD

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 มีข้อความเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง เนื่องจากวันนี้ระดับน้ำโขงสูงขึ้นฉับพลันกว่า 2 เมตร ทำให้จังหวัดหนองคาย
ผู้ประกอบการแพร้านอาหาร โป๊ะเทียบเรือ ปรับระดับไม่ทัน หลายแห่งได้รับความเสียหาย

ภาพจากอีจัน
ด้านผู้ประกอบธุรกิจดูดทรายทั้งทางฝั่งไทยและ สปป.ลาว ต่างเร่งขนกรวดทรายที่ดูดไว้ริมโขง รวมทั้งเครื่องจักรกลขึ้นฝั่ง เพราะเกรงว่าจะถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหาย ส่วนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง ต้องเร่งปรับกระชังให้เหมาะสมกับระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้งคอยระวังไม่ให้เศษไม้ท่อน ที่ลอยมากับกระแสน้ำ มาชนกระชังปลาจนเกิดความเสียหายด้วย
ภาพจากอีจัน
ระดับน้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคาย ยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ล่าสุดวัดที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคาย กรมทรัพยากร น้ำมีระดับอยู่ที่ 5.97 เมตร เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของเมื่อวานนี้ถึง 2.09 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 6.23
ภาพจากอีจัน
ในวันพรุ่งนี้คาดว่าระดับน้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคาย จะลดลงอย่างรวดเร็วหลังจากมวลน้ำก้อนนี้ไหลผ่านไป เนื่องจากวันนี้ระดับน้ำโขงทางตอนเหนือคือที่สถานีเชียงคาน จังหวัดเลย มีระดับลดลง 61 เซนติเมตร วันนี้ฐานตอหม้อของสะพานมิตรภาพไทย – ลาว ทั้ง 6 ตอหม้อ ซึ่งเมื่อวานนี้ยังสามารถมองได้ชัดเจน แต่วันนี้ระดับน้ำโขงสูงขึ้นมากจนไม่สามารถมองเห็นได้
ภาพจากอีจัน
AD
AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co