AD

เรื่องกินก็สำคัญ! กินไม่เลือก เสี่ยงอาหารเป็นพิษเล่นงาน

กรมควบคุมโรค แนะ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ห่างโรคอาหารเป็นพิษ
เรื่องกินก็สำคัญ! กินไม่เลือก เสี่ยงอาหารเป็นพิษเล่นงาน
AD
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

กรมควบคุมโรค เปิดเผยถึงสาเหตุของโรคอาหารเป็นพิษ เกิดจากการกินอาหารที่มีสารปนเปื้อนไวรัสที่สร้างขึ้นจากสารพิษพืชและสัตว์บางชนิดสารเคมีหรือโลหะหนักทำให้เกิดอาการต่างๆ อาการจะมีคลื่นไส้ อ้วก ถ่ายอุจจาระเป็นน้ำ หรือ มูกเลือด ปวดมวนท้อง และเป็นไข้
การรักษาเบื้องต้น ให้ดื่มสารละลายน้ำตาลเกลือแร่ หรือ โอ อาร์ เอส ทีละน้อยน้อย แต่บ่อยๆ หลังดื่มแล้ว 8 -12 ชั่วโมง หากอาการไม่ดีขึ้น หรือ มีอาการอ้วกมากขึ้นให้รีบไปหาหมอด่วนๆ

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน


การป้องกัน คือ ต้องเลือกซื้ออาหารที่สดล้างให้สะอาด อาหารที่ปรุงไว้เกิน 2 ชั่วโมง ต้องทำให้สุกและเดือดก่อนจะนำมากินอีกครั้ง ข้าวกล่อง สำหรับการเดินทางเข้าค่ายทัศนศึกษา ควรเป็นของแห้ง เช่น ข้าวไก่ทอดไม่ควรราดบนข้าว และไม่ควรกิน ถ้าเกิน 2 ชั่วโมงหลังปรุงเสร็จ
ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ก่อนปรุงอาหารก่อนกินข้าว หลังการเล่นหรือเก็บของสกปรก หลังจากเข้าห้องน้ำ

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ใช้ช้อนกลาง เมื่อกินอาหารร่วมกัน หลีกเลี่ยงอาหารที่ปรุงสุกๆดิบๆ เลือกอาหารที่สะอาด เก็บอาหารให้มิดชิด ดื่มน้ำและน้ำแข็งที่บรรจุในภาชนะที่สะอาด มีเครื่องหมาย อย.กำกับ ไม่ควรนำน้ำแข็งสำหรับแช่อาหารมากิน เครื่องดื่มผงต้องบรรจุในภาชนะสะอาด ปิดผนึกเรียบร้อย ไม่ขึ้นจับกันเป็นก้อนหรือมีสิ่งผิดปกติผสม นมและผลิตภัณฑ์ต่างๆ สภาพบรรจุผลิตภัณฑ์ดี มีตรา อย. และ บอกวันหมดอายุ ส่วน นมพาสเจอไรซ์ ต้องแช่ในตู้เย็น นมยูเอชที ไม่ควรถูกแสงแดด
สรุป ก็ง่ายๆ เลยล่ะ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ “คือที่สุด”
AD
AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co