กรมศิลป์บอกออเจ้า ไม่ต้องห่วงกำแพงวัดไชยฯ

กำแพงที่มีการขุดรื้อเดินสายไฟ เป็นกำแพงที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ ไม่กระทบหลักฐานทางประวัติศาสตร์
กรมศิลป์บอกออเจ้า ไม่ต้องห่วงกำแพงวัดไชยฯ
ภาพจากอีจัน
วันนี้ นายอรุณศักดิ์ กิ่งมณี รองอธิดีกรมศิลปากร ลงพื้นที่วัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้ตอบความกังวลของสังคม โดยอธิบายว่า
ภาพจากอีจัน
ภาพที่ปรากฎนั้น คืองานวางระบบไฟส่องสว่างใหม่ ซึ่งก่อนการดำเนินงาน ได้วางแผนแนวสายไฟให้กระทบโบราณสถานให้น้อยที่สุด โดยจำเป็นต้องวางแนวสายไฟเข้าด้านในโบราณสถาน จึงตัดสินใจรื้อแนวกำแพงที่พึ่งก่อขึ้นมาใหม่เมื่อ 3-4 ปีที่แล้ว โดยไม่กระทบหลักฐานเดิม เมื่อเสร็จแล้วก็จะเร่งบูรณะฟื้นฟูโดยเร็วที่สุด โดยหน้างานมีเจ้าหน้าที่ของกรมศิลปากรและนักโบราณคดีดูแลอยู่ตลอด เพื่อป้องกันผลกระทบกับโบราณสถานให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด จากนี้จะมีการนำเรื่องทั้งหมดเข้ารายงานต่อรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม ต่อไป
ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co