เตือนคนไทยทำงานที่ปอยเปต รีบกลับไทย!

เช็คแล้วรีบกลับด่วน! คนไทยที่ทำงานปอยเปต เช็คว่ามีใบอนุญาตหรือไม่ หากไม่มีรีบกลับ ก่อนจะถูกจับดำเนินคดี

วันนี้ 21 ส.ค. 2562 เพจเฟซบุ๊ก Royal Thai Embassy, Phnom Penh (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ) ได้โพสต์เตือนคนไทย ที่ทำงานอยู่สถานพนันออนไลน์ โดยเฉพาะที่ปอยเปต ให้รีบกลับไทย ก่อนจะถูกจับดำเนินคดี หลังรัฐบาลกัมพูชาคุมเข้มเรื่องบ่อนพนันออนไลน์
โดยโพสต์ดังกล่าว ระบุข้อความว่า

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ
เรื่อง รัฐบาลกัมพูชาประกาศการปราบปรามการพนันออนไลน์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
ด้วยเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 รัฐบาลกัมพูชาได้ออกประกาศ เรื่องการส่งเสริมการควบคุมการประกอบการ การพนันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตออนไลน์ ทั้งในและนอกราชอาณาจักรทุกชนิด ทุกรูปแบบ ในราชอาณาจักรกัมพูชา เนื้อหาสำคัญคือการสั่งให้ตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการจับกุมการพนันออนไลน์ที่ไม่ได้รับอนุญาตทั่วประเทศ และการยุติการอนุญาตและการต่อใบอนุญาตประกอบการเกมการพนันทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตออนไลน์ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร ในราชอาณาจักรกัมพูชา
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ขอแจ้งให้คนไทยที่ทำงานในบ่อนออนไลน์ในกัมพูชา โดยเฉพาะที่เมืองปอยเปต ตรวจสอบว่าบ่อนออนไลน์ที่ทำอยู่นั้นได้มีการขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายกัมพูชาหรือไม่ หากพบว่าไม่มีการอนุญาต ขอให้เดินทางกลับประเทศไทยหรือหยุดทำงานทันที เพื่อป้องกันมิให้ตกเป็นเหยื่อของการทำธุรกิจที่ผิดกฎหมาย หรือถูกจับดำเนินคดีตามกฎหมายกัมพูชา
ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2562

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ

หากใครมีญาติหรือคนใกล้ชิด ทำงานอยู่ที่ปอยเปตกระจายข่าวให้ทราบด้วยนะคะ จันเป็นห่วง