กลุ่ม SaveBCC แต่งชุดดำรวมตัวหน้า ร.ร.กรงุเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน แต่งชุดดำแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ประท้วงบอร์ดใหม่ รร.กรุงเทพคริสเตียน ปมสั่งปลด ผอ.-ผู้จัดการ ไม่เป็นธรรม
กลุ่ม SaveBCC แต่งชุดดำรวมตัวหน้า ร.ร.กรงุเทพคริสเตียนวิทยาลัย

วันนี้ (27 ส.ค. 62) ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน ภายใต้ชื่อ กลุ่ม SaveBCC แต่งชุดดำรวมตัวเพื่อแสดงออกทางสัญลักษณ์ เรียกร้องให้บอร์ดสภาคริสตจักร ซึ่งเป็นคณะผู้บริหารโรงเรียน ออกมาแสดงความรับผิดชอบ หลังจากเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา นายศุภกิจ จิตคล่องทรัพย์ ผอ.โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และ นายวัชรพงษ์ อภิญญานุรังสี ผู้จัดการโรงเรียน ถูกทางสภาคริสตจักรกดดันให้ลาออก โดยอ้างว่ามีการบริหารงานผิดพลาด

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

กระทั่งเมื่อวานนี้ (26 ส.ค. 62) นายบรรจง ชมภูวงศ์ รักษาการผู้จัดการและรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (BCC) ลงนามในหนังสือเรื่อง หยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งถึงผู้ปกครองนักเรียนว่า ด้วยโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย มีความจำเป็นที่จะต้องหยุดเรียนเพื่อเป็นการป้องกันสถานการณ์ที่จะสร้างความสับสนที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จึงเรียนมาเพื่อประกาศหยุดเรียนในวันอังคารที่ 27 ส.ค. 2562 เป็นเวลา 1 วัน และกลับมาเรียนตามปกติในวันพุธที่ 28 ส.ค. 2562 ซึ่งเป็นวันนี้ที่กลุ่ม SaveBCC ได้นัดรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องดังกล่าว

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
โดยตัวแทนเครือข่าย องค์กร SaveBCC ยื่นหนังสือให้นายบรรจง ชมภูวงศ์ รักษาการผู้อำนวยการและรักษาการผู้จัดการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย พร้อมอ่านแถลงการณ์เรียกร้องให้โรงเรียนดำเนินการตามพันธกิจของโรงเรียน ซึ่งตามโครงสร้างคณะกรรมการบริหารจะต้องมีความเป็นอิสระในการบริหารและถ่วงดุล โดยผู้ปกครอง ครู โดยโรงเรียนไม่ควรถูกแทรกแซงจากองค์กรภายนอก
ส่วนการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณี นายศุภกิจ จิตคล่องทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายวัชรพงษ์ อภิญญานุรังสี ผู้จัดการโรงเรียน เรียกร้องให้ดำเนินไปโดยหลักธรรมาภิบาลและกระบวนการสอบสวนที่เป็นธรรม มีการแจ้งข้อกล่าวหาที่พอเพียงและดำเนินการโดยบุคคลที่เป็นกลาง เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมสังเกตการณ์
ภาพจากอีจัน

นอกจากนี้ ยังเรียกร้องให้หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจกำกับดูแล มาเป็นองค์กรกลางในการหาข้อยุติของกรณีปัญหาเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการตรวจสอบตามหลักของความเป็นธรรม และขอให้มีการทบทวนคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและผู้เข้ามาดำรงตำแหน่งรักษาการ ให้เป็นที่ยอมรับของคณะครูและนักเรียน โดยขอให้มีการเผยแพร่ผลการสอบสวนภายในกรอบระยะเวลา 30 วัน ซึ่งจะครบในวันที่ 7 ก.ย.นี้

ด้านนายบรรจง ชมภูวงศ์ รักษาการผู้อำนวยการและรักษาการผู้จัดการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ยืนยันไม่ได้ปิดโรงเรียนเพื่อหนีปัญหา และยืนยันจุดยืนของสถาบัน สอนให้คนแก้ปัญหา แต่การประกาศหยุดเรียนในวันนี้ เพราะเห็นว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้น

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co