สำลักพิษ โพดุล-คาจิกิ 19 ศพ

โพดุล-คาจิกิ พ่นพิษ สังเวย 19 ศพ เสียหายหนัก 32 จังหวัด
สำลักพิษ โพดุล-คาจิกิ 19 ศพ

นนี้ (6 ก.ย.62) เวลา 10.00 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวัน โดยระบุข้อความว่า จากอิทธิพลพายุโซนร้อน "โพดุล" และพายุโซนร้อน "คาจิกิ" ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. - ปัจจุบัน ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์ ในพื้นที่ 32 จังหวัด ได้แก่ อำนาจเจริญ กระบี่ ปราจีนบุรี แพร่ นครพนม เชียงใหม่ ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี ระนอง เพชรบูรณ์ มหาสารคาม ขอนแก่น หนองบัวลำภู ยโสธร กาฬสินธุ์ น่าน ตราด มุกดาหาร อุตรดิตถ์ ชัยภูมิ สุรินทร์ พิษณุโลก พิจิตร แม่ฮ่องสอน ชุมพร อุดรธานี สระแก้ว ลำปาง เลย สุโขทัย ศรีสะเกษ และสกลนคร รวมทั้งสิ้น 147 อำเภอ , 581 ตำบล , 3,142 หมู่ , 5 เขตเทศบาล ,11 ชุมชน

ภาพจากอีจัน

บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 158,028 ครัวเรือน และได้รับความเสียหายบางส่วน 3,818 หลัง มีผู้เสียชีวิต 19 ราย ได้แก่ จังหวัดอำนาจเจริญ 4 ราย ร้อยเอ็ด 4 ราย ขอนแก่น 3 ราย ยโสธร 3 ราย พิจิตร 2 ราย อุบลราชธานี 1 ราย พิษณุโลก 1 ราย มุกดาหาร 1 ราย สูญหาย 2 ราย ได้แก่จังหวัดน่าน ยโสธร และผู้บาดเจ็บ 1 ราย ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

เส้นทางคมนาคมได้รับความเสียหาย ข้อมูลกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท
- เส้นทางคมนาคมทางหลวงที่ได้รับความเสียหาย 5 จังหวัด ได้แก่
1. จ.อุบลราชธานี ทางหลวงหมายเลข 23 , 2049 , 2050 , 2383 , 2112 , 2383 , 2406 และ 2248
2. จ.อำนาจเจริญ ทางหลวงหมายเลข 2210
3. จ.ยโสธร ทางหลวงหมายเลข 23 , 292 และ 2043
4. จ.ร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 2043
5. จ.อำนาจเจริญ ทางหลวงหมายเลข 2135 และ 2210

ภาพจากอีจัน

-เส้นทางคมนาคมทางหลวงชนบทได้รับความเสียหาย 1 จังหวัด ได้แก่
1. จ.น่าน อ.ทุ่งช้าง กม.ที่ 459-141
สถานศึกษาได้รับผลกระทบรวม 439 แห่ง
ด้านสาธารณสุขได้รับผลกระทบ รวมทั้งสิ้น 57 แห่ง (สสจ. 1 แห่ง สสอ. 2 แห่ง รพ. 7 แห่ง รพ.สต. 46 แห่ง หน่วย PCU 1 แห่ง)
ผลกระทบด้านการเกษตร (ข้อมูลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
-ด้านพืช พื้นที่คาดจะเสียหาย 1,503,367 ไร่
แบ่งเป็น ข้าว 1,362,853 ไร่
พืชไร่ 125,390 ไร่
พืชสวนและอื่นๆ 15,124 ไร่
- ด้านประมง พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำคาดว่าจะเสียหาย/สูญหาย
เป็น กุ้ง 1,065 ไร่
ปลา 16,577 ไร่
สัตว์น้ำที่เลี้ยงในกระชัง 1,413 ตารางเมตร
- ด้านปศุสัตว์ สัตว์ที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัย 814,816 ตัว
แบ่งเป็น โค-กระบือ 29,645 ตัว
แพะ/แกะ/สุกร 39,984 ตัว
สัตว์ปีก 747,545 ตัว

ภาพจากอีจัน

ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร อำนาจเจริญ ยโสธร อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ
มีผู้อพยพ 3 จังหวัด ได้แก่ อำนาจเจริญ ยโสธร อุบลราชธานี รวม 15 จุด 3,438 คน
ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินแล้ว 15 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน แพร่ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก พิจิตร มหาสารคาม ขอนแก่น อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด ยโสธร มุกดาหาร ศรีสะเกษ สกลนคร น่าน และอุบลราชธานี

ประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยแล้ว 20 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลำปาง อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก พิจิตร อุบลราชธานี ขอนแก่น อำนาจเจริญ นครพนม ร้อยเอ็ด ยโสธร กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ชัยภูมิ สระแก้ว ศรีสะเกษ สกลนคร น่าน และสุโขทัย

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

จันขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ และขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยทุกท่าน รวมถึงหน่วยงานทุกภาคส่วนด้วยนะคะ

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co