น้ำท่วม 8 จังหวัด ผ่านไม่ได้ 15 เส้นทาง

กรมทางหลวง รายงานสถานการณ์น้ำท่วม พบน้ำท่วม 8 จังหวัด จำนวน 24 สายทาง ผ่านไม่ได้ 15 แห่ง
น้ำท่วม 8 จังหวัด ผ่านไม่ได้ 15 เส้นทาง

กรมทางหลวงได้สรุปเหตุการณ์อุทกภัยจากพายุโพดุลและคาจิกิ สถานการณ์น้ำปัจจุบัน วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. พบทางหลวงถูกน้ำท่วม 8 จังหวัด ได้แก่ ยโสธร อุบลราชธานี อำนาจเจริญ หนองบัวลำภู มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์ มีทางหลวงที่การจราจรผ่านไม่ได้ 15 สายทาง คือ

จ.ยโสธร จำนวน 7 แห่ง
1. ทางหลวง 23 ตอน เสลภูมิ –ยโสธร ช่วงกม.ที่ 152-155
-สาเหตุ น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 30-70 ซม.
-ทางเลี่ยง จาก จ.ร้อยเอ็ด ใช้ ทางหลวง 215 ไป อ.สุวรรณภูมิ/ ใช้ทางหลวง202 ไป จ.ยโสธร

ภาพจากอีจัน

2. ทางหลวง 23 ตอน เสลภูมิ –ยโสธร ช่วงกม.ที่ 172-173
- สาเหตุ น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 50 ซม.
- ทางเลี่ยง จาก จ.ร้อยเอ็ด ใช้ ทางหลวง 215 ไป อ.สุวรรณภูมิ/ ใช้ ทางหลวง 202 ไป จ.ยโสธร

3. ทางหลวง 23 ตอน บ้านย่อ – บ้านสวน ช่วงกม.ที่ 216-220
- สาเหตุ น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 20-90 ซม.
- ทางเลี่ยง จาก ทางหลวง 23 ที่กม.202 เลี้ยวขวา เข้า ทางหลวง 2083 ไป อ.มหาชนะชัย เลี้ยวซ้ายเข้า ทางหลวง 2351 ไป อ.ยางชุมน้อย เลี้ยวซ้ายเข้า ทางหลวง 2086 บรรจบ ทางหลวง 226 เข้าสู่ จ.อุบลราชธานี

ภาพจากอีจัน

4. ทางหลวง 202 ตอน โนนชัยศรี – บ้านบ่อ ช่วงกม.ที่ 254-258
- สาเหตุ น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 50 ซม.
- ทางเลี่ยง ทางหลวง 23 อ.คำเขื่อนแก้ว เลี้ยวขวาที่สี่แยกคำเขื่อนแก้ว ไป ทางหลวง 2083 เลี้ยวขวาที่แยกมหาชนะชัย ทางหลวง 2043 มุ่งหน้าสี่แยกโนนชัยศรี

5. ทางหลวง 292 ตอน ทางเลี่ยงเมืองยโสธร ช่วงกม.ที่ 2-4
- สาเหตุ น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 35-40 ซม.
- ทางเลี่ยง อยู่ระหว่างจัดทำทางเลี่ยง จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่

6. ทางหลวง 2043 ตอน ยางเฌอ – มหาชนะชัย ช่วงกม.ที่ 29-31
-สาเหตุ น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 32 ซม.
- ทางเลี่ยง จาก จ.ร้อยเอ็ด ใช้ ทางหลวง 215 ไป อ.สุวรรณภูมิ ใช้ ทางหลวง 202 กม.245 เลี้ยวซ้ายเข้า ทางหลวง 2403

7. ทางหลวง 2043 ตอน ยางเฌอ – มหาชนะชัย ช่วงกม.ที่ 41-43
- สาเหตุ น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 95 ซม.
- ทางเลี่ยง จาก จ.ร้อยเอ็ด ใช้ ทางหลวง 215 ไป อ.สุวรรณภูมิ ใช้ทาง ทางหลวง 202 กม.245 เลี้ยวซ้ายเข้า ทางหลวง 2403

จ.อุบลราชธานี จำนวน 7 แห่ง

8. ทางหลวง 23 ตอน บ้านสวน - เขื่องใน ช่วงกม.ที่ 220-225
- สาเหตุ น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 150 ซม.
- ทางเลี่ยง จาก ทางหลวง.23 ที่กม.202 เลี้ยวขวา เข้า ทางหลวง 2083 ไป อ.มหาชนะชัย เลี้ยวซ้ายเข้า ทางหลวง 2351 ไป อ.ยางชุมน้อย เลี้ยวซ้ายเข้า ทางหลวง 2086 บรรจบ ทางหลวง 226 เข้าสู่ จ.อุบลราชธานี

ภาพจากอีจัน

9. ทางหลวง 23 ตอน บ้านสวน - เขื่องใน ช่วงกม.ที่ 243-248
- สาเหตุ น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 30-50 ซม.
- ทางเลี่ยง จาก ทางหลวง 23 ที่กม.202 เลี้ยวขวา เข้า ทางหลวง 2083 ไป อ.มหาชนะชัย เลี้ยวซ้ายเข้า ทางหลวง 2351 ไป อ.ยางชุมน้อย เลี้ยวซ้ายเข้า ทางหลวง 2086 บรรจบ ทางหลวง 226 เข้าสู่ จ.อุบลราชธานี

10. ทางหลวง 2049 ตอน ม่วงสามสิบ – พนา ช่วงกม.ที่ 14-16
- สาเหตุ น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 60-80 ซม.
- ทางเลี่ยง ทางหลวง 121 ไป จ.อำนาจเจริญแล้วใช้ ทางหลวง 2134 (ลืออำนาจ – พนา)

11. ทางหลวง 2050 ตอน อุบลราชธานี – ตระการพืชผล ช่วงกม.ที่ 29-36
- สาเหตุ น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 140-160 ซม.
- ทางเลี่ยง ไปตระการฯ ที่บริเวณแยกบ้านแต้ใหม่ ที่ กม.14+450(2050) ไปตามเส้นทางหลวงชนบท หมายเลข 4041 เพื่อที่จะออกไปพื้นที่ ตำบลกุศกร ทางหลวง 2134 ตอน ตระการฯ-โขงเจียม

12. ทางหลวง 2383 ตอน ม่วงสามสิบ – ดู่น้อย ช่วงกม.ที่ 11-15
- สาเหตุ ระดับน้ำสูง 60-110 ซม.
- ทางเลี่ยง อยู่ระหว่างจัดทำทางเลี่ยง จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่

ภาพจากอีจัน

13. ทางหลวง 406 ตอน บ้านโคก – ธาตุกลาง ช่วงกม.ที่ 5-8
- สาเหตุ ระดับน้ำสูง 30-50 ซม.
- ทางเลี่ยง จาก ทางหลวง 23 ที่กม.202 เลี้ยวขวา เข้า ทางหลวง 2083 ไป อ.มหาชนะชัย เลี้ยวซ้ายเข้า ทางหลวง 2351 ไป อ.ยางชุมน้อย เลี้ยวซ้ายเข้า ทางหลวง 2086 บรรจบ ทางหลวง 226 เข้าสู่ จ.อุบลราชธานี ต่อไป อ.เขื่องใน

14. ทางหลวง 413 ตอน บ้านเอ้ – หนองขอน ช่วงกม.ที่ 12 – 13

- สาเหตุ ระดับน้ำสูง 160 ซม.
- ทางเลี่ยง อยู่ระหว่างจัดทำทางเลี่ยง จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่จ.อำนาจเจริญ จำนวน 1 แห่ง

15. ทางหลวง 2210 ตอน ขมิ้น – น้ำปลีก ช่วงกม.ที่ 21-22
- สาเหตุ น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 125 ซม.
- ทางเลี่ยง จากแยกน้ำปลีก ใช้ ทางหลวง 202 ไปตัวเมืองอำเภออำนาจเจริญ เลี้ยวขวาเข้า ทางหลวง 212 ลืออำนาจ ไปแยกบ้านหลักชัย เลี้ยวขวาเข้าหัวตะพาน ทางหลวง 2210

ทั้งนี้ กรมทางหลวง ได้ติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์ความปลอดภัย 

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co