ลงตรวจสอบป่าพรุ หลังเกิดไฟไหม้ ระดมจิตอาสาฟื้นฟู ปลูกกล้านับแสน

“วราวุธ” ลุยพื้นที่เมืองคอน แวะให้กำลังใจ จนท. ลั่น! นโยบายชัด จะไม่ยอมให้ป่าเสื่อมโทรม
ลงตรวจสอบป่าพรุ หลังเกิดไฟไหม้  ระดมจิตอาสาฟื้นฟู ปลูกกล้านับแสน

วันนี้ (9 ก.ย.62 ) เวลา13.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ทำการลงพื้นที่ติดตามแผนการฟื้นฟูพื้นที่ไฟป่าพรุควนเคร็ง ในบริเวณที่ถูกไฟไหม้ และเข้าเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ เพื่อมอบสิ่งของที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

ภาพจากอีจัน

ทั้งนี้ ได้มีการบรรยายสรุปสถานการณ์ไฟป่า แผนหยุดยั้งการทำลายและฟื้นฟู และแนวทางการฟื้นฟูป่าพรุ บริเวณศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ไฟป่าและหมอกควัน สถานีควบคุมไฟป่าพรุควนเคร็ง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕ (นครศรีธรรมราช) ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

ภาพจากอีจัน

ด้าน นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เผยว่า ขอบคุณ และเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคน ตราบใดตนยังดำรงตำแหน่งนี้ จะดำเนินการสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ กำลัง ปัจจัย ในการปฏิบัติงาน ขอยืนยันว่าจะดูแลเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ดีที่สุด

ภาพจากอีจัน

โดยจะระดมจิตอาสาในพื้นที่เพื่อร่วมกันฟื้นฟูป่าพรุ จะไม่ยอมให้พื้นที่ป่ากลับมาเสื่อมโทรมอีกรวมถึง ประสานไปยังกรมป่าไม้ เพื่อจัดเตรียมกล้าไม้ เกือบ 100,000 ต้น เพื่อปลูกฟื้นฟูผืนป่าโดยรอบ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อมาปฏิบัติงาน นอกจากนี้ได้เยี่ยมชมนิทรรศการดับไฟป่า การปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง และการแสดงการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ครั้งนี้ด้วย

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

ซึ่งได้มีข้อสั่งการในการตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง เมื่อวันที่ 8 ก.ย.62 ดังนี้

1.จัดทำแผนฟื้นฟูป่าพรุ เตรียมกล้าไม้เพื่อการฟื้นฟูป่าพรุให้มากที่สุด
2.พัฒนาอากาศยานไร้คนขับ บินได้ระยะไกล พร้อมมีกล้องตรวจจับความร้อน
3.ให้กรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรน้ำบาดาลสำรวจ เพื่อจัดทำแหล่งน้ำกระจายทั่วพื้นที่ป่าพรุ
4.ให้ออกแบบการบริหารจัดการน้ำ เมื่อฝนตกมาต้องกักเก็บน้ำไว้ในป่าพรุให้มากที่สุด
5.สร้างจิตสำนึกประชาชนในพื้นที่ ให้เข้าใจถึงประโยชน์ของป่าพรุ เพื่อนำไปสู่การอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนกับป่าพรุอย่างสมดุลยั่งยืน
6.จัดให้มีการปลูกป่าด้วยการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนโดยกำหนดประมาณเดือนพฤศจิกายน 2562
7.ป้องกันไม่ให้ มีการบุกรุกป่าโดยเด็ดขาด
8.ให้กรมป่าไม้ กรมอุทยานฯประสานสปก.และหน่วยงานรับผิดชอบเกี่ยวกับที่ดินทุกประเภทร่วมกันกำหนดแนวขอบเขตพื้นที่ให้ชัดเจนเป็นชุดข้อมูลเดียวกัน เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารจัดการพื้นที่

ภาพจากอีจัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co