อีสานยังหนัก ! ปิดถนนน้ำท่วม 14 จุด

แนะเลี่ยง 14 เส้นทาง ภาคอีสานน้ำท่วม

กรมทางหลวง รายงานสถานการณ์น้ำท่วมวันที่ 9 กันยายน 2562 พบน้ำท่วม 6 จังหวัด จำนวน 19 สายทาง ผ่านไม่ได้ 14 แห่ง สอบถามเส้นทางโทร สายด่วน 1586 พร้อมแนะนำเส้นทางเลี่ยง

9 กันยายน 2562 กรมทางหลวง สรุปเหตุการณ์อุทกภัยจากพายุโพดุลและคาจิกิ พบทางหลวงถูกน้ำท่วม 6 จังหวัด ได้แก่ ยโสธร อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และศรีสะเกษ โดยทางหลวงที่การจราจรผ่านไม่ได้มีทั้งหมด 14 แห่ง ดังนี้

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
จ.ยโสธร จำนวน 1 แห่ง – ทล.2351 ตอน พลไว – แข่โพนทอง ช่วง กม.ที่ 29 – 30 น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 40 – 50 ซม. ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่จ.ร้อยเอ็ด จำนวน 2 แห่ง 1. ทล.202 ตอน โนนชัยศรี – บ้านบ่อ ช่วง กม.ที่ 254 – 258 น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 30 – 40 ซม. ใช้ทางเลี่ยง ทล.23 อ.เสลภูมิ เข้าจ.ร้อยเอ็ด จากนั้นใช้ ทล.215 ไปอ.สุวรรณภูมิ

2. ทล.2043 ตอน ยางเฌอ – มหาชนะชัย ช่วง กม.ที่ 41 – 43 น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 80 ซม. ใช้ทางเลี่ยงจาก จ.ร้อยเอ็ด ใช้ ทล.215 ไป อ.สุวรรณภูมิ

จ.อุบลราชธานี จำนวน 9 แห่ง
1. ทล.23 ตอน บ้านสวน – เขื่องใน ช่วง กม.ที่ 220-226 น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 30 – 120 ซม. ใช้ทางเลี่ยง จาก ทล.212 ไป จ.อำนาจเจริญ จากนั้นใช้ ทล.202 มุ่งหน้าไป จ.ยโสธร

2. ทล.2049 ตอน ม่วงสามสิบ – พนา ช่วงกม.ที่ 14+990 เส้นทางขาดปิดการจราจร คาดว่าจะทอดสะพานเบลี่ย์ (สะพานโครงเหล็กชั่วคราว) แล้วเสร็จในวันนี้ ใช้ทางเลี่ยงจาก อ.ม่วงสามสิบ ทล.2112 ไป อ.ลืออำนา จากนั้นเลี้ยวขวาใช้ ทล.2134 ไป อ.พนา

3. ทล.2050 ตอน อุบลราชธานี – ตระการพืชผล ช่วง กม. ที่ 29-36 น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 5 – 10 ซม. ปิดการจราจร กม.29 – 33 ให้ใช้ทางเลี่ยงที่ 1 จาก อ.วารินชำราบ ใช้ ทล.2112 เลี้ยวขวาที่ อ.ลืออำนาจ เข้าสู่ ทล.2134 เพื่อไป อ.ตระการพืชผล และเส้นทางเลี่ยงที่ 2 ใช้ ทล.231 ที่ กม.36 เข้าสู่ ทช.อบ.4005 ถึงบ้านม่วงโคน เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ ทล.2134

4. ทล.2382 ตอน เขื่องใน – ธาตุน้อย ช่วงกม.ที่ 2 – 3 น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 20 – 70 ซม. ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่

5. ทล.2383 ตอน ม่วงสามสิบ – ดู่น้อย ช่วงกม.ที่ 11 – 15 น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 60 – 80 ซม. ปิดการจราจร กม.10 – 17 ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่

6. ทล.2404 ตอน เขื่องใน – นาคำใหญ่ ช่วงกม.ที่ 0 – 4 น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 30 – 80 ซม. ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่

7. ทล.2404 ตอน เขื่องใน – นาคำใหญ่ ช่วงกม.ที่ 4+800 คอสะพานชำรุดปิดการจราจร ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่

8. ทล.2406 ตอน บ้านโคก – ธาตุกลาง ช่วงกม.ที่ 5 – 8 น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 30 – 60 ซม. ใช้ทางเลี่ยง ทล.23 ที่ กม.202 เลี้ยวขวาเข้า ทล.2083 ไป อ.มหาชนะชัย เลี้ยวซ้ายเข้า ทล.2351 ไป อ.ยางชุมน้อย เลี้ยวซ้ายเข้า ทล.2086 บรรจบ ทล.226 เข้าสู่ จ.อุบลราชธานี

9. ทล.2413 ตอน บ้านเอ้ – หนองขอน ช่วงกม.ที่ 12 – 13 น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 141 ซม. ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่

จ.อำนาจเจริญ จำนวน 1 แห่ง
– ทล.2210 ตอน ขมิ้น – น้ำปลีก ช่วงกม.ที่ 21-22 น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 50 – 60 ซม. ใช้ทางเลี่ยง จากแยกน้ำปลีก ใช้ ทล.202 ไปตัวเมืองอำเภออำนาจเจริญ เลี้ยวขวาเข้า ทล.212 ลืออำนาจ ไปแยกบ้านหลักชัย เลี้ยวขวาเข้าหัวตะพาน ทล.2210

จ.ศรีสะเกษ จำนวน 1 แห่ง
– ทล.2412 ตอน ท่าศาลา – ละทาย ช่วงกม.ที่ 12 – 16 น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 70 ซม. ทางเลี่ยง อยู่ระหว่างจัดทำทางเลี่ยง จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

งนี้ กรมทางหลวง ได้ติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์ความปลอดภัย อุปกรณ์นำทาง ในบริเวณทางหลวงที่ถูกน้ำท่วม พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์จนกว่าจะคลี่คลาย โดยขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

หากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือ ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อ ได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ และสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)