ก่อนสาดน้ำใคร ต้องดูให้ดี อาจเข้าข่ายความผิด โดนปรับ สูงสุด 6 หมื่นบาท

สงกรานต์ต้องมีสติ ทนายเตือน ก่อน สาดน้ำ ใคร ต้องดูให้ดี อาจ เข้าข่ายความผิด โดนปรับ สูงสุด 6 หมื่นบาท

เทศกาลสงกรานต์ เล่นน้ำต้องมีสตินะคะ เพราะ สาดน้ำออกไป 1 ขัน มีค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายที่ว่า ไม่ได้หมายถึง ค่าน้ำ แต่หมายถึง ค่าปรับ ค่ะ

ทนายรัชพล ศิริสาคร ให้ความรู้ถึงเรื่องกฎหมายในช่วงสงกรานต์ไว้ 

ที่แม้ว่า “การสาดน้ำ”

จะเป็นกิจกรรมที่เราเล่นในเทศกาลสงกรานต์มานานนม 

แต่หาก สาดน้ำจนนำไปสู่การกระทำความผิด กฎหมายก็ไม่ยกเว้นให้

เช่น การสาดน้ำใส่คนที่ไม่เล่นสงกรานต์ เช่น พนักงานที่กำลังไปทำงาน แต่โดนสาดน้ำใส่จนได้รับความเสียหาย กรณีนี้ ผู้เสียหายอาจดำเนินคดีผู้ที่สาดน้ำใส่ได้

การสาดน้ำใส่คนอื่น อาจเข้าข่ายความผิดหลายข้อหาเลย เช่น 

  • ทำร้ายร่างกาย มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  

  • สาดน้ำใส่คนอื่น ทำให้ทรัพย์สินเค้าเสียหาย 

ก็อาจเจอข้อหาทำให้เสียทรัพย์ ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 358  ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย ผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 391 ผู้ใดใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

นอกจากนั้น อาจมีข้อหาอื่นๆ อีก ซึ่งคงต้องดูเป็นกรณีไป ดังนั้น 

ก่อนจะสาดใคร ดูให้ดีก่อนว่าเขาเล่นด้วยหรือเปล่า

ไม่ใช่จะเอามันส์อย่างเดียว ถ้าผู้เสียหายเขาเอาเรื่อง 

เราอาจจะตกเป็นผู้ต้องหาได้

คลิปอีจันแนะนำ
ศึก 2 กู้ภัย! ตีกันกลางกรุง