ข่าวดี! เพิ่มสิทธิประกันสังคม รักษามะเร็งทุกชนิด ทั้ง รพ.รัฐ-เอกชน

“คารม” เผยข่าวดีบอร์ดแพทย์กองทุนประกันสังคมอนุมัติ เพิ่มสิทธิประกันสังคม รักษามะเร็งทุกชนิด ทั้งในโรงพยาบาลรัฐ และเอกชน

ข่าวดี! ของผู้ป่วยโรคมะเร็ง

วันนี้ (10 พ.ค. 67) นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า บอร์ดแพทย์กองทุนประกันสังคมมีมติเห็นชอบให้ปรับประกาศคณะกรรมการการแพทย์ เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนเข้าถึงการรักษาโรคมะเร็งได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยผู้ประกันตนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งสามารถเข้ารับบริการยังสถานพยาบาลที่ไหนก็ได้ ทั้งสถานพยาบาลรัฐและเอกชนที่ทำความตกลงกับสำนักงานประกันสังคมที่มีศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเป็นไปตามมาตรฐานที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด 


สำหรับการเพิ่มสิทธิประโยชน์ จะเป็นการช่วยให้ผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งทุกชนิดได้เข้าถึงการรักษาได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้ประกันตนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งสามารถเข้ารับบริการตามสถานพยาบาลที่ผู้ประกันตนมีความประสงค์จะไปรักษา โดยสำนักงานประกันสังคมจะทำการคัดเลือกสถานพยาบาลที่มีศักยภาพทั้งด้านการให้เคมีบำบัด หรือรังสีรักษา เป็นต้น เพื่อรองรับการดูแลผู้ประกันตนให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง

นายคารม  กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคมได้เตรียมระบบแอปพลิเคชัน ซึ่งให้บริการครบวงจรในการติดตามการรักษาและส่งต่อข้อมูล ผู้ประกันตนสามารถเข้าไปดูรายชื่อสถานพยาบาลและมีช่องทางในการสื่อสาร ส่งต่อข้อมูลระหว่างสถานพยาบาลตามสิทธิกับสถานพยาบาลที่ผู้ประกันตนประสงค์จะไปรักษา เป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์ พร้อมกันนี้จะมีการกำกับติดตาม ประเมินผลการเข้าถึงบริการ และรายงานผลต่อคณะกรรมการการแพทย์ ซึ่งหลังจากนี้ จะเร่งดำเนินการเตรียมเสนอวาระต่อคณะกรรมการประกันสังคมในเดือนถัดไป เพื่อให้คณะกรรมการประกันสังคมเห็นชอบ และเตรียมออกประกาศมอบสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตนต่อไป

เป็นการช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งได้เป็นอย่างดีเลย


คลิปอีจันแนะนำ

เจ้าของบริษัท แปรรูปแหนมชื่อดัง ถูกทุจริตจากคนใกล้ตัวมากกว่า 10 ปี