พรุ่งนี้! 16 พ.ค.67 เปิดเทอม ขสมก.จัดรถเมล์วิ่ง 17,500 เที่ยว/วัน

รัฐบาล ย้ำ สพฐ. พร้อมเปิดเทอม 16 พ.ค. นี้ กำชับผู้บริหารโรงเรียนปรับรูปแบบการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม ขสมก.จัดรถเมล์วิ่ง 17,500 เที่ยว/วัน

พ่อแม่และผู้ปกครองที่มีบุตรหลานต้องไปโรงเรียน เตรียมตัวให้พร้อมนะคะ

16 พ.ค.67 เปิดเทอมแล้ว

วันนี้ (15 พ.ค.67) นายคารม พลกรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการเตรียมความพร้อมช่วงเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 ผ่านมาตรการต่าง ๆ รวมถึงได้แจ้งแนวปฏิบัติเวียนไปยังโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ทุกแห่งแล้ว เชื่อมั่นโรงเรียนจะสามารถบริหารจัดการดูแลนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นไปด้วยดี

โดยให้เฝ้าระวังและป้องกันเหตุความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากสภาพอากาศร้อนจัดแก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยในกรณีที่มีสภาพอากาศร้อนจนมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของนักเรียน สพฐ. ให้ผู้บริหารโรงเรียนพิจารณาปิดเรียน และจัดการเรียนในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมได้ เช่น Online On-hand On-Air หรือ On-Demand เป็นต้น

ส่วนการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หากมีการแพร่ระบาดในโรงเรียนจนกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนสามารถประกาศปิดเรียน และปรับมาเรียนในรูปแบบที่เหมาะสมได้ เช่น การเรียนออนไลน์ โดยได้เน้นย้ำให้ยึดมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ตามแนวทางเดิม เช่น หมั่นล้างมือทำความสะอาด  เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย

ส่วนของสถานธนานุบาล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ มีการปรับลดดอกเบี้ยพิเศษเพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ โดยคิดอัตราดอกเบี้ย ดังนี้  เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดดอกเบี้ย ร้อยละ 0.25 ต่อเดือน เงินต้นเกิน 5,000 บาท คิดดอกเบี้ย ร้อยละ 1 ต่อเดือน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2567

ด้านกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) บริหารจัดการในการเดินรถ เพื่อรองรับการเปิดเทอม แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่

1.ด้านการเดินรถ โดยจัดให้มีรถวิ่ง 17,500 เที่ยว/วัน (โดยประมาณ) พร้อมทั้งเตรียมรถไว้ให้บริการจำนวน 2,400 คัน อีกทั้งให้เพิ่มความถี่การเดินรถในชั่วโมงเร่งด่วน แบ่งเป็น ในช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 05.00 – 08.00 น. ระยะความถี่เฉลี่ย 7 – 12 นาทีต่อคัน และในช่วงเย็น ตั้งแต่เวลา 15.00 – 17.00 น. ระยะความถี่เฉลี่ย 10 – 15 นาทีต่อคัน รวมถึงเพิ่มการเดินรถบางช่วงที่มีความต้องการในการเดินทางสูง

2. ด้านความปลอดภัยในการให้บริการ โดยจัดให้มีนายตรวจพื้นที่และสายตรวจพิเศษ พร้อมทั้งหัวหน้างานผู้รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ เพื่ออํานวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการบริเวณหน้าโรงเรียนสถานศึกษา และจุดเชื่อมต่อการเดินทาง อาทิ รถเมล์ – รถไฟฟ้า หรือเรือ – รถเมล์ ให้บริการมากกว่า 20 จุด ในบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เช่น อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เดอะมอล์บางกะปิ แยกบางนา เซ็นทรัลปิ่นเกล้า สวนจตุจักร ตลาดมีนบุรี ใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์ แยกลำสาลี ตลาดคลองเตย เป็นต้น

3. ด้านความพร้อมของรถเมล์ พนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสาร โดยกําชับบริษัทผู้บํารุงรักษาให้ดําเนินการตรวจสอบสภาพรถเมล์ให้มีความพร้อมก่อนออกให้บริการ เพื่อรองรับการให้บริการช่วงเปิดเทอมและเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ฤดูฝน อีกทั้งกําชับการตรวจร่างกาย เพื่อความพร้อมของพนักงานขับรถ และพนักงานเก็บค่าโดยสารก่อนออกให้บริการทุกวัน รวมถึงกําชับพนักงานขับรถ ให้จอด รับ-ส่งผู้โดยสารบริเวณจุดจอดป้ายรถเมล์เท่านั้น และกําชับให้พนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสารตรวจสอบความปลอดภัยการขึ้น-ลงรถของผู้โดยสาร ก่อนเปิด-ปิดประตู และออกเดินรถ


คลิปอีจันแนะนำ

คุณกล้ากอดกะเทยไหม? แคมเปญสร้างพลังใจ จากเหล่า LGBTQ