กรมอุทยานฯ เปิดการท่องเที่ยวทะเลสวรรค์ฝั่งอันดามัน

กรมอุทยานฯ เปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางทะเลฝั่งอันดามัน ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน

วานนี้ 22 ต.ค. 66 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐและ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมจัดงาน “เปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางทะเลฝั่งอันดามัน ณ อุทยานแห่งชาติ หาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลฝั่งอันดามัน และผลักดันการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว เพราะการท่องเที่ยวจะเป็นกุญแจดอกแรกในการสร้างรายได้ที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระยะสั้นและสร้างงานให้กับประชาชนเป็นจำนวนมาก

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ทะเลอันดามันของประเทศไทย เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกรู้จักและต่างต้องการมาสัมผัสกับความสวยงามของทรัพยากรใต้ท้องทะเลตลอดจนถึงชายฝั่ง จากการจัดอันดับ 100 ชายหาดที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2566 ของ เวิร์ลบีชไกด์ (World beach guide)  ซึ่งเป็นเว็บไซต์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวชายหาดสำหรับนักเดินทางทั่วโลก พบว่ามีชายหาดของประเทศไทย ถึง 5 แห่ง ที่ติด 1 ใน 100 และเป็นชายหาดที่อยู่ในการดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 แห่ง คือ เกาะกระดาน อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง ซึ่งได้อันดับที่ 1 และ หาดไร่เลย์ อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา -หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 9 จากทั่วโลก

ไม่เพียงแต่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่หน่วยงานเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยอีกด้วย และจากการรายงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นั้นได้มีการประกาศปิดการท่องเที่ยวประจำปีในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหลายแห่ง เพื่อเป็นการคุ้มครอง รักษาทรัพยากรธรรมชาติ ให้ธรรมชาติได้มีโอกาสฟื้นตัว เพื่อประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการอย่างยั่งยืน เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ถือว่าเป็นนโยบายหลักที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติมาโดยตลอด เพราะการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยให้คงอยู่สืบไป เป็นหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ตามวิสัยทัศน์ของกระทรวงที่กำหนดไว้ว่า “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนววิถีใหม่ ภายใต้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน”

ซึ่งในโอกาสนี้ที่กำลังจะเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวทางทะเลฝั่งอันดามันจึงได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ในการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยว โดยให้มีการจัดงาน “เปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางทะเลฝั่งอันดามัน” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ทุกภาคส่วน

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีนโยบายให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลระหว่างประสบการณ์นันทนาการที่มีคุณภาพกับการปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติ จึงได้กำหนดมาตรการรองรับนักท่องเที่ยว เพื่อไม่ให้ทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเลได้รับความเสียหายจากการท่องเที่ยว อาทิเช่น

– การปิดการท่องเที่ยวเพื่อให้ธรรมชาติได้ฟื้นตัว

– การควบคุมและจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวตามขีดความสามารถในการรองรับได้ของแหล่งท่องเที่ยว (Carrying Capacity)  

– ควบคุมความเร็วและการใช้เสียงของยานพาหนะ

– กำชับนักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติในอุทยานแห่งชาติ

– ตรวจสอบจุดเสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติเหตุ เฝ้าระวัง ซักซ้อมมาตรการรักษาความปลอดภัย และเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเผยแพร่ความรู้ และประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนได้ทราบว่า อุทยานแห่งชาติทางทะเลฝั่งอันดามัน ไม่เพียงแต่มีคุณค่าความสำคัญในด้านการท่องเที่ยวเท่านั้น มีอุทยานแห่งชาติทางทะเลฝั่งอันดามัน 6 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง อุทยานแห่งชาติแหลมสน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน อุทยานแห่งชาติเขาลำปี – ท้ายเหมือง และอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ที่เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น ของศูนย์มรดกโลก ที่จะถูกเสนอชื่อเพื่อขึ้นเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ อีกด้วย