อย่าโกง! รัฐบาล เตือนร้านธงฟ้า ห้ามขายสินค้าเกินราคา โครงการบัตรคนจน

รองโฆษกรัฐบาล เตือนร้านธงฟ้า อย่าฉวยโอกาส ขายสินค้าเกินราคา ในโครงการบัตรคนจน โทษสูงสุด คุก 7 ปี

วันนี้ (6 ก.ย. 65) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่มีร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (ร้านธงฟ้า) บางแห่ง มีพฤติกรรมที่เอาเปรียบผู้บริโภค ทั้งนี้ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ได้ติดตามตรวจสอบร้านธงฟ้าที่ถูกร้องเรียน และได้มีการเพิกถอนสิทธิร้านธงฟ้าไปแล้ว รวมทั้งสิ้น 121 ราย ผลการตรวจสอบพบการกระทำผิด ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมรับแลกวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ออกมาเป็นเงินสด และคิดค่าบริการกับลูกค้าที่ชำระค่าสินค้าด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในลักษณะของการหักหัวคิว จำหน่ายสินค้าให้ผู้ใช้สิทธิคนละครึ่งในราคาสูงกว่าลูกค้า ที่ชำระด้วยเงินสด และไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้า

นางสาวรัชดาฯ ย้ำเตือนว่า หากพบหลักฐานร้านค้าใด จำหน่ายสินค้าราคาแพงเกินสมควร กระทรวงพาณิชย์จะดำเนินคดี ตามมาตรา 29 มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 1.4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่าย มีโทษปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท พร้อมกับฝากถึงร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ อย่าได้มีพฤติกรรมเอาเปรียบผู้บริโภค เพราะหากถูกร้องเรียนและตรวจสอบพบว่าเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทันที ทั้งนี้ หากเป็นร้านธงฟ้าจะถูกเพิกถอนสิทธิการเป็นร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และถูกตัดสิทธิการรับชำระเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

หากประชาชนพบเห็นร้านค้ามีพฤติกรรมที่เอาเปรียบผู้บริโภค หรือทำผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ รวมถึงแจ้งเบาะแสการกระทำผิดมายัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง หรือส่งข้อมูลมาที่ [email protected]

คลิปอีจันแนะนำ
มากกว่าแค่ร้านกาแฟ แต่เป็นสังคมกาแฟ