เตรียมเงินไว้! ขึ้นค่าทางด่วน 2 สาย 5-10 บาท มีผล 1 มี.ค. 67

กทพ. ประกาศขึ้นค่าทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบูรพาวิถี 5-10 บาท เริ่ม 1 มี.ค.67

ค่าครองชีพพุ่งอีกทางแล้วจ้า เริ่ม 1 มี.ค.67

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ประกาศปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบูรพาวิถี ขึ้นอีก 5-10 บาท ตามเงื่อนไขสัญญากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย TFFIF ที่จะปรับขึ้น ทุก 5 ปี โดยจะปรับอัตราค่าผ่านทางในวันที่ 1 มี.ค. 2567 หลังจากที่ชะลอการปรับขึ้นค่าผ่านทางตามสัญญา มาตั้งแต่ 1 ก.ย. 2566 เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ทางพิเศษและประชาชน

ทั้งนี้ ทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบูรพาวิถี ไม่ได้มีการปรับขึ้นค่าผ่านทางมากว่า 6 ปี และการปรับขึ้นค่าผ่านทางดังกล่าว คิดคำนวณตามดัชนีผู้บริโภค (CPI) ที่จะปรับขึ้นประมาณ 10% หรือประมาณ 5 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

 อัตราค่าผ่านทางพิเศษฉลองรัช

-รถ 4 ล้อ ราคาเดิม 40 บาท ปรับเป็น 45 บาท

-รถ 6-10 ล้อ ราคาเดิม 60 บาท ปรับเป็น 65 บาท

-รถมากกว่า 10 ล้อ ราคาเดิม 80 บาท ปรับเป็น 90 บาท

ยกเว้นด่านฯ รามอินทรา 1 และด่านฯ สุขาภิบาล 5-2

 -รถ 4 ล้อ ราคาเดิม 20 บาท ไม่มีการปรับขึ้น

-รถ 6-10 ล้อ ราคาเดิม 30 บาท ปรับเป็น 35 บาท

-รถมากกว่า 10 ล้อ ราคาเดิม 40 บาท ปรับเป็น 45 บาท

อัตราค่าผ่านทางพิเศษบูรพาวิถี

รถ 4 ล้อ

-กรณีเดินทางไม่เกิน 20 กิโลเมตร จะใช้อัตราค่าผ่านทางเดิม

-กรณีเดินทางเกิน 20 กิโลเมตร จะปรับอัตราค่าผ่านทางต่ำสุด 5 บาท สูงสุดไม่เกิน 10 บาท  โดยคิดตามระยะทาง

รถ 6-10 ล้อ

-กรณีเดินทางไม่เกิน 20 กิโลเมตร จะปรับขึ้น 5 บาท

-กรณีเดินทางเกิน 20 กิโลเมตร จะปรับอัตราค่าผ่านทางต่ำสุด 10 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 บาท โดยคิดตามระยะทาง

รถมากกว่า 10 ล้อ

-กรณีเดินทางไม่เกิน 20 กิโลเมตร จะปรับขึ้น 5 บาท

-กรณีเดินทางเกิน 20 กิโลเมตร จะปรับอัตราค่าผ่านทางต่ำสุด 10 บาท สูงสุดไม่เกิน 25 บาท โดยคิดตามระยะทาง

ทั้งนี้ กทพ. ระบุว่า ชะลอการปรับขึ้นค่าผ่านทางของทางพิเศษทั้ง 2 สายดังกล่าว มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะทางพิเศษฉลองรัช ที่ไม่ได้ปรับขึ้นค่าผ่านทางมาเป็นระยะเวลา 15 ปีแล้ว

คนใช้ 2 ทางด่วนนี้เตรียมเงินไว้ให้พร้อมนะคะ


คลิปอีจันแนะนำ

แม่เจ็บปวดเหมือนตายทั้งเป็น 10 ปี สู้เพื่อลูก คดีน้องการ์ตูน ปี 57