กรมบัญชีกลาง อนุมัติ! ขึ้นเงินเดือนให้ผู้พิทักษ์ป่า ในรอบ 11 ปี

กรมบัญชีกลาง อนุมัติ กรมอุทยานฯ ขึ้นเงินเดือนให้ผู้พิทักษ์ป่า บุคคลภายนอกที่ปฏิบัติหน้าที่ จาก 9,000 เป็น 11,000 บาท

จากกรณีที่ กรมอุทยานฯ ขอขึ้นเงินเดือนให้ผู้พิทักษ์ป่า ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก จาก 9,000 บาท เป็น 11,000 บาท ในรอบ 11 ปี หวังช่วยค่าครองชีพ เป็นขวัญกำลังใจสำหรับงานเสี่ยงภัย

ผู้พิทักษ์ป่าได้เฮ! กรมอุทยานฯ ขอขึ้นเงินเดือนให้ในรอบ 11 ปี

ล่าสุดวันนี้(14 มิ.ย. 66) มีการเผยแพร่หนังสือจากกรมบัญชีกลาง ลงวันที่ 12 มิ.ย. 66 เรื่องขออนุมัติค่าตอบแทนบุคคลภายนอก

โดยมีใจความสำคัญ ระบุว่า ตามที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ทำหนังสือถึง ขอเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับบุคคลภายนอกซึ่งปฏิบัติหน้าที่ จากอัตราไม่เกิน 9,000 บาท เป็น 11,000 บาท ต่อคนต่อเดือน เนื่องจากสภาพของเศรษฐกิจในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้อัตราค่าครองชีพสูงขึ้น และค่าตอบแทนเดิมที่กรมบัญชีกลางอนุมัติให้กรมอุทยานฯ นั้น จนถึงปัจจุบันระยะเวลาได้ล่วงเลยมา 11 ปีแล้ว ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน จึงทำความตกลงเพื่อขอเบิกจ่ายค่าตอบแทนตามที่ระบุไว้ก่อนหน้า

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว อนุมัติให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให้กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จำนวน 13,419 อัตรา ในอัตราไม่เกิน 11,000 บาท ต่อคนต่อเดือน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 66 เป็นต้นไป 

คลิปอีจันแนะนำ
กู้ภัยโพสต์คลิป ผู้หญิงถ่ายคลิปแล้วตะคอก ทำไมต้องมีรถกู้ภัยมาจอดที่ของคนชั้นสูงด้วย