ข่าวมั่ว! รู้เบอร์มือถือผูกพร้อมเพย์ ทำให้รู้ยอดเงินในบัญชี

ไม่ต้องตระหนก! รองโฆษกรัฐบาล ย้ำ รู้เบอร์มือถือผูกพร้อมเพย์ ไม่สามารถทำให้รู้ยอดเงินในธนาคารได้ ยันมีกฎหมายคุ้มครองชัดเจน

ปัจจุบันนอกจากมิจฉาชีพที่เยอะไปหมดแล้ว ข่าวปลอมก็มีมากมาย ล่าสุด มีการปล่อยข่าวว่าหากเบอร์มือถือที่ผูกกับพร้อมเพย์หลุดออกไปจะถูกเปิดเผยยอดเงินในบัญชี ทำให้ประชาชนเกิดความกังวลใจ รัฐบาลจึงต้องออกมาชี้แจงว่า การเผยแพร่ข้อความดังกล่าว เป็นข้อมูลเท็จ!

วันนี้ (22 พ.ย.65) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ด้วยสถาณการณ์ที่มีอาชญากรรมออนไลน์เกิดขึ้นหลายรูปแบบ ล่าสุดมีการปล่อยข่าวว่า …หากเบอร์มือถือที่ผูกกับพร้อมเพย์หลุดออกไปจะถูกเปิดเผยยอดเงินบัญชี ทำให้ประชาชนเกิดความกังวลใจ ยืนยันว่า การเผยแพร่ข้อความดังกล่าว เป็นข้อมูลเท็จ!

ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ธนาคารและบริษัทที่ดูแลระบบกลาง ไม่สามารถนำข้อมูลลูกค้ามาเปิดเผย หรือขายต่อข้อมูลได้ เพราะมีกฎหมายรองรับอยู่ คือ พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ร.บ.ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และ พ.ร.ฎ. ควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

นอกจากนี้ยังมีประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้กำหนดในเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทำให้ผู้ให้บริการพร้อมเพย์ทั้งธนาคารพาณิชย์ และผู้ให้บริการระบบกลางพร้อมเพย์ต้องปฏิบัติตาม

อีกทั้งธนาคารพาณิชย์และบริษัทที่ดูแลระบบกลาง เป็นระบบปิดที่มีการดูแลรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ISO 27001 คนภายนอกไม่สามารถต่อเข้ากับระบบพร้อมเพย์ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตทั่วไปได้

รวมถึงการดูแลระบบสารสนเทศ (IT) ในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยมาตรฐานความถูกต้อง ความพร้อมใช้ของระบบการดูแลการเข้าถึงข้อมูล การสำรองข้อมูล และการมีแผนรองรับกรณีฉุกเฉิน

นางสาวรัชดา ย้ำว่า ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว การที่ผู้อื่นรู้เบอร์มือถือที่ผูกพร้อมเพย์ ไม่สามารถทำให้รู้ยอดเงินในธนาคารได้ โดยธนาคารและบริษัทที่ดูแลระบบกลางนั้น ไม่สามารถนำข้อมูลลูกค้ามาเปิดเผย หรือขายต่อข้อมูลได้ เพราะมีกฎหมายควบคุม

คลิปอีจันแนะนำ
บ่อนไก่แตก กระเจิงทุ่ง