ปปง. เผย วิษณุ หอบเงิน จีนเทา 408 ล้าน คืน รัฐบาลจีน

เลขาฯ ปปง. เผย รองนายกฯ วิษณุ หอบเงิน จีนเทา คืนให้รัฐบาลจีน ในฐานะผู้เสียหาย รวม 408 ล้านบาท

ช่วงที่ผ่านมามีเรื่องราวของคดีที่คนไทยได้ยินกันบ่อยมากอยู่หนึ่งคดี นั่นคือ คดีอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับขบวนการ ทุนจีนสีเทา หรือ เรียกสั้นๆว่า จีนเทา ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับผู้เสียหายเป็นจำนวนมาก

ล่าสุดเมื่อวานนี้ (26 ก.ค. 66) เว็บไซต์ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลงข่าวประชาสัมพันธ์ โดยระบุว่า นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการ ปปง. กล่าวว่า สืบเนื่องจากปลายปี พ.ศ.2558 นายจาง ชิงตวน ผู้กระทำความผิดชาวจีน ได้ก่อตั้งบริษัทที่เมืองหนานหนิง มณฑลกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน หลอกลวงผู้เสียหายชาวจีนว่า มีการสำรวจพบสมบัติชาติอยู่ที่ต่างประเทศ ซึ่งสามารถแบ่งปันผลประโยชน์จากสมบัติดังกล่าวให้แก่บุคคลที่สมัครเป็นสมาชิก มีการแสดงหลักฐานเท็จ โดยสัญญาว่าจะจ่ายค่าตอบแทนอัตราสูง ให้แก่สมาชิกที่สมัครเข้าร่วมโครงการ และให้สมาชิกชักชวนคนอื่นเข้าร่วมลงทุนลักษณะลูกโซ่ มีผู้เสียหายซึ่งเป็นชาวจีนจำนวน 33,982 คน กระจายอยู่ใน 30 เมืองทั่วประเทศจีน มูลค่าความเสียหายประมาณ 200 ล้านหยวน โดยพบว่ามีการโอนเงินมายังประเทศไทยประมาณ 650 ล้านบาท

สำนักงาน ปปง. ได้ร่วมมือกับกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับทรัพย์สินและพฤติการณ์ในการกระทำความผิดอย่างใกล้ชิด ทำให้สามารถยึดและอายัดทรัพย์สินที่ผู้กระทำความผิดยักย้ายถ่ายเทมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน มายังประเทศไทย มูลค่ากว่า 530 ล้านบาท โดยศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดเมื่อปี 2562 ให้คืนหรือชดใช้คืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหายแทนการสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน และเนื่องจากกรณีดังกล่าวถือว่าเป็นกรณีแรกของประเทศไทยในการดำเนินการคืนทรัพย์สินแก่ผู้เสียหายในต่างประเทศที่เป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างรัฐบาล

ดังนั้น รัฐบาลไทยนำโดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยได้เดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อส่งคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหายชาวจีน จำนวน 2 ครั้ง ครั้งแรก เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 และครั้งที่สองเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 โดยการเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนทั้งสองครั้งสำนักงาน ปปง. ได้ส่งมอบทรัพย์สินคืนให้ผู้เสียหายชาวจีน ตามคำสั่งถึงที่สุดของศาล รวมมูลค่ากว่า 408 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในการเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนในครั้งที่ 2 นายหวัง เสี่ยวหง (H.E. Wang Xiaohong) รัฐมนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นผู้แทนรัฐบาลจีนในการรับมอบทรัพย์สิน ณ เรือนรับรองเตียวหยูไถ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน และแจ้งให้ทราบว่า ได้ดำเนินการคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหายตามกฎหมายแล้ว นอกจากนี้ได้ร่วมหารือความร่วมมือในด้านความมั่นคง รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน โดยทั้งสองประเทศเห็นชอบในการกระชับความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติเป็นปัญหาสำคัญโดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดระหว่างประเทศมีความรวดเร็วมากขึ้น มีวิธีการต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การแสวงหาความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดทั้งในด้านบุคลากร ความร่วมมือกันในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสองหน่วยงาน จะเป็นกุญแจสำคัญเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการปราบปรามและตัดวงจรอาชญากรรม รวมทั้งการติดตามทรัพย์สินที่ได้มาจากกระทำความผิดคืนกลับสู่ทั้งสองประเทศ

เลขาธิการ ปปง. กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาสำนักงาน ปปง. มุ่งมั่นในการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างต่อเนื่อง ทั้งการร่วมมือกับนานาประเทศ ในการสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน นำไปสู่การยึดอายัดทรัพย์สิน และการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน เพื่อเป็นการตัดวงจรอาชญากรรมและตัดเส้นทางทางการเงินของผู้กระทำความผิด และหากประชาชนพบการกระทำความผิด สามารถแจ้งเบาะแสมายังสำนักงาน ปปง. ได้ที่สายด่วน ปปง. 1710

คลิปอีจันแนะนำ
อุทาหรณ์พ่อแม่ เด็กปั่นจักรยานตัดหน้ารถ หวิดเกิดเรื่องเศร้า!