เช็กให้ชัวร์ ฝากเงินสดผ่านเครื่องอัตโนมัติ ต้องยืนยันตัวตนทุกครั้ง

เพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้น เมื่อฝากเงินสดผ่านเครื่องอัตโนมัติ ต้องใช้บัตรเดบิต (Debit) หรือบัตรเครดิต (Credit) ยืนยันตัวตน ก่อนทำรายการทุกครั้ง

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้ดำเนินโครงการ CDM AMLO ออกมาตรการให้ธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคารยืนยันตัวตนผู้ฝากเงินสดผ่านเครื่องอัตโนมัติ ซึ่งต้องใช้บัตรเดบิต (Debit) หรือบัตรเครดิต (Credit) ของตนเองยืนยันตัวตนก่อนทำรายการฝากเงินสดที่เครื่องอัตโนมัติ (CDM) และเครื่องฝากถอนเงินสดอัตโนมัติ (CDM/ATM Recycling) ทุกครั้ง เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการทำธุรกรรม ตามกฎเกณฑ์หน่วยงาน ปปง. ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

ล่าสุด ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ชี้แจงกรณีการปรับขั้นตอนการฝากเงินผ่านเครื่อง CDM ให้ต้องมีการยืนยันตัวตนผ่านบัตรเดบิต บัตรเอทีเอ็ม และบัตรเครดิต

โดย นางบุษกร ธีระปัญญาชัย ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

ชี้แจงกรณีข่าวที่ธนาคารจะปรับขั้นตอนการฝากเงินผ่านเครื่อง CDM ซึ่งต้องมีการยืนยันตัวตนผ่านบัตรเดบิต บัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเครดิต ทุกครั้ง โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป นั้น เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ตามที่ ปปง. ได้มีข้อชี้แจงเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565

ทั้งนี้ การยืนยันตัวตนของผู้ทำรายการฝากเงินเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางการเงินมากขึ้น โดยธนาคารให้มีการยืนยันตัวตนผ่านเครื่อง CDM ของแต่ละธนาคาร สำหรับประชาชนที่ไม่มีบัตรเดบิต บัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเครดิต ทำให้ไม่สามารถฝากเงินที่เครื่อง CDM ได้ จะยังคงสามารถฝากเงินโดยใช้บัตรประชาชนผ่านช่องทางอื่นนอกเหนือจากฝากที่สาขาธนาคารได้ ได้แก่ ตู้เติมเงิน เคาเตอร์ของร้านสะดวกซื้อ ไปรษณีย์ และตัวแทนรับฝากเงินอื่นของธนาคาร ทั้งนี้ ธปท. จะเร่งให้ธนาคารพาณิชย์ดำเนินการพัฒนาระบบให้สามารถรองรับการยืนยันตัวตนรูปแบบอื่น ๆ เช่น การใช้บัตรประชาชน หรือการยืนยันตัวตนในลักษณะ cardless เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทุกกลุ่มโดยเร็วต่อไป

ทันทีที่ธนาคารทำการประชาสัมพันธ์พบว่า มีลูกค้าบางส่วนไม่พอใจวิธีการดังกล่าว เพราะกลายเป็นการผลักภาระให้ลูกค้าธนาคาร และเพิ่มค่าใช้จ่ายจากการต้องจ่ายค่าธรรมเนียมบัตรเดบิตเพิ่มเติม ลูกค้าบางส่วนมองว่า เป็นการพัฒนาโดยอ้างความปลอดภัย แต่ไม่คำนึงถึงความสะดวกของลูกค้าผู้ใช้บริการ

สำหรับลูกค้าที่ไม่มีบัตรเดบิต หรือบัตรเครดิต ยังสามารถทำรายการฝากเงินสดได้ที่เคาน์เตอร์สาขาของธนาคาร รวมไปถึงตัวแทนธนาคาร (Banking Agent) ของแต่ละธนาคาร โดยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนของผู้ฝาก พร้อมเสียค่าธรรมเนียมการฝากเงินตามที่ธนาคารกำหนด

ทั้งนี้การทำธุรกรรมฝากเงินสดดังกล่าว ไม่มีค่าสำหรับการใช้บัตรเพื่อยืนยันตัวตน แต่จะมีค่าธรรมเนียมในการฝากเงินสด ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขปกติของแต่ละธนาคาร สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากแนวทางนี้ ทางธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่ายังสามารถฝากเงินที่สาขา, ร้านสะดวกซื้อ, ไปรษณีย์, หรือช่องทางตัวแทนรับฝากเงินอื่นๆ และจากนี้จะเร่งให้ธนาคารรองรับกระบวนการยืนยันตัวตนรูปแบบอื่นๆ ทั้งบัตรประชาชน และการยืนยันตัวตนแบบไม่ใช้บัตร (cardless) โดยเร็วต่อไป

คลิปอีจันแนะนำ
ด่วน ศรีสุวรรณโดนต่อย