ช้าง 11 เชือก ร่วมขบวนแห่ พระอุปคุต งานบุญผะเหวด นครราชสีมา

ชาวบ้าน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา จัด งานบุญผะเหวด ปี 66 อย่างอลังการ แห่ พระอุปคุต ด้วยช้าง 11 เชือกรอบเมือง และการแสดงอีกมากมาย

วันนี้ (27 ก.พ. 66) ชาวบ้านบ้านหนองเดิ่น ตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ร่วมใจกันสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีแห่พระอุปคุต ในงานประเพณี “กินข้าวปุ้น บุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ บายศรีสู่ขวัญข้าว” ประจำปี 2566 ที่วัดหนองเดิ่น โดยหน่วยงานภาครัฐ-ภาคเอกชน ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่จัดขึ้น

ปีนี้ได้นำช้าง 11 เชือก มาร่วมขบวนแห่พระอุปคุต ไปรอบเมืองตำบลกระทุ่มราย เพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชา พร้อมประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ชาวบ้านในพื้นที่ ได้ออกมาร่วมงานบุญประเพณีกับทางวัด เพื่อนำรายได้ไปสมทบบูรณะปฎิสังขรณ์วัด ตามกำลังศรัทธา ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่ออกมาร่วมงานครั้งนี้จำนวนมาก

นอกจากจะจัดขบวนแห่พระอุปคุตรอบเมืองด้วยช้าง 11 เชือกแล้ว ภายในงานยังมีการเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก โดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง และมีพิธีบายศรีสู่ขวัญข้าว ตามความเชื่อดั้งเดิมของชาวบ้าน เพื่อขอบคุณพระแม่โพสพ พร้อมทั้งการแสดงแสงสีเสียงต่างๆ มากมาย

พระครูโสภณ ปุญญาภินันท์ เจ้าอาวาสวัดหนองเดิ่น เปิดเผยว่า การจัดงานบุญบุญพระเวสสันดร เป็นพิธีโบราณที่ยิ่งใหญ่ มีการอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากสระน้ำ และประกอบพิธีอัญเชิญผะเหวดเข้าเมือง โดยมีขบวนช้าง 11 เชือกเข้าร่วมแห่ เป็นพิธีใหญ่ทำบุญร่วมเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ ซึ่งไม่เคยพบเห็นชาวบ้านออกมาร่วมงานอย่างพร้อมเพียงเท่านี้มาก่อน ถือเป็นการสืบสานขนบประเพณีโบราณและช่วยสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของชาวบ้านในพื้นที่ให้คงอยู่สืบไป

ประเพณีดีๆแบบนี้ ขอให้ช่วยกันรักษาไว้นะครับ

คลิปอีจันแนะนำ
1 ปีจากไป รำลึกถึง…แตงโม