เช็กเลย! โผโยกย้าย นายพลคนใหม่ ปรับเปลี่ยน 254 ตำแหน่ง

ส่องเลย! โผโยกย้าย นายพลตำรวจ คนใหม่ บิ๊กเด่น ขึ้น ผบ.ตร. ปรับเปลี่ยนไป 254 ตำแหน่ง

เปิดโผตำแหน่งนายพลคนใหม่หลัง พล.อ.ประวิตร วงศ์สุวรรณ รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.)

เพื่อแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับชั้นนายพล

โดย พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รับตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แทน พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายนนี้

เปิดโผการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตั้งแต่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ไปจนถึงผู้บังคับการตำรวจแห่งชาติ จำนวน 254 ตำแหน่ง

ตำแหน่ง รอง ผบ.ตร.

พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน

พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์

พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล

ตำแหน่ง ผู้ช่วย ผบ.ตร.

พล.ต.ท.นิรันดร เหลื่อมศรี

พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง

พล.ต.ท.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร

พล.ต.ท.สำราญ นวลมา

พล.ต.ท.สุรพงษ์ ชัยจันทร์

พล.ต.ท.วีระ จิระวีระ

พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ

ตำแหน่ง ผบช.

พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง ผบช.ภ.2 รับตำแหน่ง ผบช.น.

พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผบช.สกพ. รับตำแหน่ง ผบช.ภ.2

พล.ต.ท.สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผบช.ส. รับตำแหน่ง ผบช.ภ.8

พล.ต.ท.อภิชาติ เพชรประสิทธิ์ ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร.

พล.ต.ท.กฤษฎา สุรเชษฐ์พงศ์ ผบช.สยศ.ตร. รับตำแหน่ง ผบช.สกบ.

พล.ต.ท.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ จตร. รับตำแหน่ง ผบช.สพฐ.ตร.

พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ รอง ผบช.สตม. รับตำแหน่ง ผบช.สกพ.

พล.ต.ต.เสนิตย์ สำราญสำรวจกิจ ผบช.รร.นรต. รับตำแหน่ง ผบช.รร.นรต.

พล.ต.ต.อนุชา รมยนันท์ รอง ผบช.สกพ. รับตำแหน่ง ผบช.สง.ก.ตร.

พล.ต.ต.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา รองผบช.ก. รับตำแหน่ง ผบช.สอท.

พล.ต.ต.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต รอง ผบช.ภ.7 รับตำแหน่ง ผบช.สยศ.ตร.

พล.ต.ต.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รอง ผบช.น. รับตำแหน่ง ผบช.กมค.

พล.ต.ต.ณฐพล แสวงกิจ รอง ผบช.สตม. รับตำแหน่ง ผบช.ศ.

ตำแหน่ง รอง ผบช. และ ผบก.

พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบก.สส.บช.น. รับตำแหน่ง รอง ผบช.น.

พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ รับตำแหน่ง ผบก.ภ.จว.ยะลา รอง ผบช.สพฐ.ตร.

พล.ต.ต.เสกสันต์ ชูรังสฤษฎิ์ ผบก.สส.จชต. รับตำแหน่ง ผบก.ภ.จว.ยะลา

พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธี ผบก.สส.บช.ภ.2 รับตำแหน่ง ผบก.สส.บช.น.

ยังคงตำแหน่งเดิม

พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก.

พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผบช.ภ.1

พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผบช.ภ.3

พล.ต.ท.ยรรยงค์ เวชโอสถ ผบช.ภ.4

พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5

พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี ผบช.ภ.6

พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 พล.ต.ท.นันทเดช ย้อยนวล ผบช.ภ.9

ซึ่งการแต่งตั้งตำแหน่งใหม่นี้ ยังไม่เป็นที่สิ้นสุดจนกว่าจะครบกระบวนการตามกฎหมาย ตามกระบวนการแล้ว เมื่อการแต่งตั้งเสร็จสิ้น โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นผู้แถลงข่าวให้ได้ทราบอย่างชัดเจนต่อไป

คลิปอีจันแนะนำ
เอ็ม เปิดหน้าสู้ ยืนยัน ผมไม่ผิด!