กองทัพภาค 4 สั่งลงโทษ ทหารโพสต์ชวนหาเสียง จำขัง 30 วัน งดบำเหน็จ

กองทัพภาคที่ 4 สั่งลงโทษ ทหารโพสต์ชวนหาเสียง จำขัง 30 วัน งดบำเหน็จประจำปี ย้ายตำแหน่ง ย้ำชัด ทหารต้องเป็นกลาง

ทหารชวนเพื่อนหาเสียงพรรคหนึ่ง ในกลุ่มไลน์ทหาร เจอกองทัพสั่งลงโทษแล้ว!!! 
ความคืบหน้าล่าสุด พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพและโฆษกกองทัพภาคที่ 4 ออกหนังสือแถลง สั่งลงทัณฑ์ทางวินัยกำลังพลประพฤติตนไม่เหมาะสมทางการเมือง

ข้อความ ระบุว่า… 

ตามที่ได้ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชนว่า มีกำลังพลในสังกัดกองทัพภาคที่ 4 ประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสม ในการวางตัวเป็นกลางทางการเมืองในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่กำลังจะมาถึงในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 นี้

โดยเหตุการณ์ดังกล่าว สืบเนื่องจากมีกำลังพลข้าราชการ ในสังกัดกองพันทหารช่างที่ 401 โพสต์ข้อความในกลุ่มไลน์กำลังพล สังกัดกองร้อยกองบังคับการกองพันทหารช่างที่ 401 โดยในข้อความ… มีความพยายามโน้มน้าวให้คนที่อยู่ในกลุ่ม ลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองหนึ่ง

จากการกระทำดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อคำสั่งของผู้บัญชาการทหารบก ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาเหนือตน ที่ได้ออกนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติของกำลังพลสังกัดกองทัพบก โดยทุกนายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายการเลือกตั้ง โดยเฉพาะการให้สิทธิและเสรีภาพแก่บุคคลในการเลือกลงคะแนนเสียง ให้แก่ผู้ที่ตนเห็นว่ามีความเหมาะสม รวมทั้งต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัด

ปัจจุบันกองทัพภาคที่ 4 ได้สั่งการให้หน่วยต้นสังกัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนอย่างเร่งด่วน โดยเบื้องต้นเจ้าตัวได้ให้การรับสารภาพว่ากระทำเรื่องดังกล่าวจริง เนื่องจากเป็นความชอบส่วนตัวและต้องการโน้มน้าวให้กำลังพลในกองร้อยคล้อยตาม ซึ่งการกระทำดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นพฤติกรรมที่ผิดวินัยทหารอย่างร้ายแรง

โดยกองทัพภาคที่ 4 ได้สั่งลงทัณฑ์ทางวินัยด้วยการจำขัง เป็นเวลา 30 วัน, งดบำเหน็จประจำปี และปรับย้ายออกจากตำแหน่งเดิม รวมทั้งหากพบว่ามีกำลังพลอื่นใดเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องจะพิจารณาลงทัณฑ์ทางวินัยขั้นสูงสุดเช่นกันต่อไป