True 5G ยกระดับการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำด้วยเทคโนโลยี

ห้องเรียนไร้พรมแดน! True ยกระดับการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนและชุมชน บ้านป่าซางนาเงิน จ.เชียงราย

ปัจจุบัน เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่า อินเทอร์เน็ต เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างหนึ่ง ในการดำรงชีวิต รวมถึงมีพลังอย่างมากในการเปลี่ยนแปลงโลก ซึ่งเราทุกคนต่างก็ต้องก้าวตามความล้ำหน้าของเทคโนโลยีให้ทัน แม้ว่าอินเทอร์เน็ตจะเข้ามามีบทบาทในสังคมกับคนส่วนใหญ่ แต่รู้หรือไม่ว่า ในบางพื้นที่ อินเทอร์เน็ตก็ยังเข้าไปไม่ถึง และนั่นก็คือ ความลำบากในการติดต่อสื่อสาร รวมไปถึงการเรียนรู้…

โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน จ.เชียงราย เมื่อก่อนที่นี่ไม่มีอินเทอร์เน็ต การติดต่อสื่อสารค่อนข้างลำบาก ซ้ำร้ายพัฒนาการทางการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียน ก็ช้ากว่าโรงเรียนที่สัญญาณเครือข่ายเข้าถึง

การมีเครือข่ายสื่อสารที่ครอบคลุมและเข้าถึงได้ทั่วประเทศช่วยให้การติดต่องานและการใช้ชีวิตมีความสะดวกสบายมากขึ้น และยังตอบโจทย์การศึกษาในปัจจุบัน ที่สามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย ที่ผ่านมา กลุ่มทรูจึงได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ ด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง อาทิ ทรูปลูกปัญญา และการเป็นหนึ่งในองค์กรภาคเอกชน ผู้ร่วมก่อตั้ง มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี

True 5G มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วไทย และต้องการสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยี 5G สร้างประโยชน์สูงสุดเพื่อคนไทยและประเทศไทย จึงเข้าไปช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชุมชนและส่งเสริมการศึกษาของนักเรียนและครูในโรงเรียนบ้านป่าซางนาเงินให้ดีขึ้น ช่วยเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ รวมถึงสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน ไม่ว่าจะเป็นการใช้อุปกรณ์ ICT สื่อดิจิทัล ที่นำไปพัฒนาการเรียนการสอน รวมถึงการสอนผ่านแว่น VR โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง ให้นักเรียนได้เรียนรู้จริงนับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ตอกย้ำความมุ่งมั่น ของกลุ่มทรูในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้คนไทยเข้าถึงความรู้ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ พร้อมส่งเสริมการนำความรู้ไปพัฒนาตนเอง ชุมชน เศรษฐกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืน

คุณครู สุธิดาพร ไทยเหนือ หรือ ครูแอ๊ว รักษาการ ผอ.รร.บ้านป่าซางนาเงิน เล่าว่า สมัยก่อนตอนที่โรงเรียนยังไม่มีอินเทอร์เน็ต ชีวิตของเด็ก ๆ ลำบากมาก การเรียน การสอนล่าช้า เด็กมองไม่เห็นภาพ และจินตนาการไม่ออกว่าสิ่งที่กำลังเรียนอยู่คืออะไร จะค้นหาข้อมูลเพื่อมาประกอบการเรียนรู้ก็ไม่ได้ เพราะไม่มีอินเทอร์เน็ต

แต่พอ True 5G เข้ามาติดตั้งเสาสัญญาณ เป็นการเปิดโลกทัศน์ของเด็กมาก ๆ เพราะเด็กได้เรียนรู้ ได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็น การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการเรียนการสอน ทำให้เด็ก ๆ สนใจเรียนมากขึ้น และกระตือรือร้นในการมาโรงเรียน

ตนมองว่า การให้เด็ก ๆ เรียนผ่านเทคโนโลยีช่วยให้พวกเขามีผลการเรียนที่ดีขึ้นกว่าเดิม เพราะสามารถค้นคว้าหาความรู้นอกวิชาเรียนเองได้ และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาแม้ไม่ได้อยู่ในห้องเรียน

“ตอนที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ต เด็กเหมือนถูกตัดขาดจากโลกภายนอก อยากเห็นของจริงแต่ไม่ได้เห็น การใช้สื่อต่าง ๆ ครูก็ต้องทำสื่อขึ้นมาเองเพื่อให้เด็กได้เรียน แต่พอมีอินเทอร์เน็ต เด็ก ๆ ก็มีทักษะต่อยอดทางวิชาการได้ด้วยตัวเอง เรียนแล้วไม่เครียด สนุกกับการเรียน” คุณครู สุธิดาพร กล่าว

คุณครู ศุภชัย บำรุง หรือ ครูทิ้ง ครูจากมูลนิธิ Teach For Thailand เผยว่า ยุคนี้เป็นยุคที่การสื่อสารค่อนข้างง่าย และทั่วถึง แต่ด้วยบริบทของโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ก็ทำให้การสื่อสาร และอินเทอร์เน็ตเข้ามาไม่ถึง เมื่อ True 5G เข้ามา ก็สามารถซัพพอร์ทการเรียนการสอนของนักเรียนได้เป็นอย่างดี อย่างการสอน ครูสามารถใช้ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในการสอนได้ ส่วนนักเรียนก็สามารถเข้าถึงสื่อและอุปกรณ์ทันสมัย เช่น สมาร์ททีวี ได้ง่าย ยกตัวอย่างเช่น จากเดิมที่ครูต้องเขียนชอล์กบนกระดาน ก็เปลี่ยนมาใช้ VTR ในการสอน

คุณครู ศุภชัย บอกอีกว่า การที่ True 5G เข้ามา ทำให้ตนมองเห็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้นักเรียน ในบางเรื่องที่มีต้นทุนไม่ถึง เช่น ถ้านักเรียนอยากไปทะเล อยากเห็นสังคมอื่น ๆ การได้รับประสบการณ์ที่ดีอาจต้องเดินทางไปสัมผัสเอง แต่อินเทอร์เน็ต ก็สามารถช่วยให้เด็ก ๆ ไปสัมผัสได้โดยผ่านมุมมองและข้อมูลต่าง ๆ บนโลกออนไลน์ ได้เห็นภาพมากกว่าการมานั่งจินตนาการว่า ทะเลเป็นอย่างไร

นอกจากนี้บทบาทของครูก็เปลี่ยนไปเช่นเดียวกัน จากเดิมที่เป็นผู้ยืนหน้ากระดานให้ความรู้อย่างเดียว ตอนนี้ครูก็มีหน้าที่ศึกษาข้อมูลการสอนเพิ่มเติม เรียนรู้ด้วยตัวเองได้ ซึ่งสอดคล้องกับคำว่า “การเรียนรู้ตลอดชีวิต” และการเรียนการสอนก็ไม่ได้จบแค่เพียงในห้องเรียนเช่นกัน True 5G ทำให้นิยามเหล่านี้เกิดขึ้นได้จริง

การเรียนโดยใช้เทคโนโลยี 5G ทำให้เด็ก ๆ เกิดโปรเจกต์ ไม้ประดับ Akaya ขึ้นมา

สำหรับ โปรเจกต์ ไม้ประดับ Akaya คือโปรเจกต์การปลูกต้นไม้ ที่เป็นไม้ประดับท้องถิ่นในแถบบ้านป่าซางนาเงิน เพื่อให้เด็กได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมถึงเป็นแหล่งที่มาของรายได้เสริมในวัยเรียน เพื่อนำไปแบ่งเบาภาระของครอบครัว โปรเจกต์นี้เป็นโครงงานที่เด็ก ๆ ทำขึ้นมาจากการเรียนรู้โดยการใช้เทคโนโลยีที่มาพร้อมกับการเข้ามาของ True 5G ให้เด็ก ๆ ได้ใช้ อินเทอร์เน็ต 5G ค้นหาข้อมูลความรู้เพิ่มเติมเรื่องการเกษตร และขายไม้ประดับที่ปลูกไว้ผ่านทางออนไลน์ รวมถึงยังเป็นโปรเจกต์ที่นักเรียนมีไอเดียร่วมกันว่าอยากจะพัฒนาพันธุ์ไม้ในพื้นที่ เพราะที่นี่มีทรัพยากรป่าเยอะ

คุณครู ศุภชัย เล่าให้ฟังด้วยว่า ที่โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานพื้นฐาน หรือ Project Based Learning ที่เรียกสั้น ๆ ว่า PBL ซึ่งจะใช้ควบคู่กันกับการสอนงานอาชีพแก่นักเรียน ดังนั้น Akaya จึงเป็นโปรเจกต์ที่เด็ก ๆ มีแรงบันดาลใจมาจากงานเกษตร เพราะแต่ละครอบครัวทำการเกษตร ปลูกผัก

ฟังในส่วนของคุณครูไปแล้ว แล้วเด็ก ๆ ล่ะ พอมี 5G เข้ามา

ทำให้ชีวิตการเรียนของพวกเขาเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหน?

ด.ช.ปฏิภาณ ยิลึ นักเรียนชั้น ม.3 บอกว่า “ตอนที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตจะหาข้อมูลค้นคว้าเพิ่มเติมก็ทำไม่ได้ แต่พอมี True 5G เข้ามา ทำให้ผมเปิดโลกได้กว้างกว่าเดิม”

ส่วนน้องพงศกร แยม๊อ ยอมรับว่า “เมื่อก่อน ตอนที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ต การเรียนรู้ก็ทำได้เพียงเรียนรู้แค่ในโรงเรียน ในห้องเรียน แต่พอมี True 5G เข้ามา ก็สามารถวีดีโอคอลแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนที่อยู่คนละโรงเรียนได้ อย่างตัวผมเองตอนนี้อยู่ ม.3 ก็ใช้อินเทอร์เน็ตศึกษาหาข้อมูลโรงเรียนที่อยู่ในเมือง เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าเรียนต่อ”

ด้าน น.ส.นิจจารีย์ มาเยอ นักเรียนชั้น ม.3 บอกกับอีจันด้วยน้ำเสียงที่ภาคภูมิใจว่า “หนูได้ทำโครงงาน Akaya ด้วยค่ะ เพราะตัวหนูมีความสนใจในเรื่องของต้นไม้ อยากจะเอาต้นไม้ในป่า ท้องถิ่นมายกระดับ สร้างรายได้ให้กับตัวเอง ให้กับครอบครัว ซึ่งให้ประโยชน์กับหนูมาก ๆ ได้ทำในสิ่งที่ชอบ ที่อยากจะทำ”

มากันที่น้องคนสุดท้าย น.ส.ปวีณา สิจาง ที่เล่าด้วยรอยยิ้ม น้องบอกว่า อินเทอร์เน็ตทำให้ได้ท่องโลกกว้าง เปิดโลกของตนมาก ทำให้ตนเข้าใจว่า การศึกษาไร้ขอบเขต ไร้พรมแดน และยังสามารถนำไปใช้ต่อยอดในการไลฟ์สดขายของสร้างรายได้อีกด้วย

การมีเครือข่าย True 5G เข้ามาที่บ้านป่าซางนาเงิน นอกจากจะเปิดมุมมองที่กว้างขึ้นให้กับครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าซางนาเงินแล้ว ยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกด้วย

นางนราพร วิเศษไตรรัตน์ อายุ 38 ปี ชาวบ้าน ที่มีอาชีพ แม่ค้าออนไลน์บอกว่า ในส่วนของเด็กในชุมชน ตนดีใจที่เห็นเด็กได้ใช้อินเทอร์เน็ตในการเรียนรู้ ทำให้มองโลกไกลกว่าเดิม และอยากจะมีรายได้มาจุนเจือครอบครัว

ในส่วนของตนเอง ที่เป็นชาวบ้าน อินเทอร์เน็ตก็เข้ามามีส่วนช่วยในการสร้างรายได้ให้กับตนเช่นกัน อย่างตอนนี้ ตนนำ ชาเลือดมังกรมาขาย ซึ่งในตอนแรก ตนขายแค่เฉพาะคนรู้จัก คนในหมู่บ้าน อยู่ในวงแคบ ๆ

แต่พอ True 5G เข้ามาตนก็มีอินเทอร์เน็ตเปิดเฟซบุ๊ก ขายของออนไลน์ได้ ทำให้มีรายได้เข้ามามากกว่าเดิม มีลูกค้าเพิ่มขึ้น มีช่องทางการค้ามากขึ้นอีกด้วย

หลังจากที่ True ได้นำเทคโนโลยี 5G เข้ามาช่วยเหลือเพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ทั้งทางด้านการสื่อสารและการเข้าถึงการเรียนรู้แหล่งข้อมูลเป็นการต่อยอด ไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงเรื่องสุขภาพและสาธารณสุขของคนในชุมชนมีผลตอบรับที่ดี ชาวบ้านและนักเรียนพึงพอใจ อยากที่จะเรียนรู้และศึกษาเทคโนโลยีให้มากขึ้น

นี่คงเป็นสิ่งเล็ก ๆ แห่งการเริ่มต้นที่จะสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับสังคมไทยต่อไป และทรูจะยังคงเดินหน้าพัฒนาเครือข่ายอัจฉริยะ True 5G ที่มีคุณภาพและครอบคลุมมากที่สุดทั่วประเทศ เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

คลิปแนะนำอีจัน
คนเป็นทำเพื่อคนตายครั้งสุดท้ายรับส่งให้ถึงบ้าน