กรมฝนหลวง ส่งเครื่องบินพ่นละอองน้ำแรงดันสูง ลด ฝุ่นเชียงใหม่

วิกฤต ฝุ่นเชียงใหม่ ล่าสุด กรมฝนหลวง ส่งเครื่องบินพ่นละอองน้ำแรงดันสูง หวังลดฝุ่น หลัง นทท. แห่แคนเซิลที่พัก

สถานการณ์ ฝุ่นเชียงใหม่ ที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้

ล่าสุด (11 เม.ย. 66) นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า จากปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่ภาคเหนือของไทย มีสาเหตุจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นจากการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ การเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารสัตว์ฯลฯ  

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร  จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ใช้อากาศยานกรมฝนหลวงและการบินเกษตร สำหรับพ่นละอองน้ำแรงดันสูง เพื่อควบคุมและบรรเทา ฝุ่น PM 2.5 ที่ระดับความสูง 5,000-6,000 ฟุต หรือ ประมาณ 2,500-2,700 เมตร

เป็นการปรับปรุงอุปกรณ์ท่อโปรย (Air scoop) ติดตั้งบนอากาศยาน ชนิด CASA และ CN-235 พร้อมติดตั้งเครื่องพ่นสเปรย์ฉีดน้ำแรงดันสูง (Air Pump, Water Pump, Pressure Line & Nozzle) รับการป้อนน้ำจากเครื่องยนต์ดีเซลพร้อมปั๊มแรงดันสูง มีถังบรรจุน้ำ INTERMEDIATE BULK CONTAINER หรือ IBC ที่มีคุณสมบัติด้าน น้ำหนักเบา จำนวน 3 ถัง ขนาด 500 ลิตร จำนวน 2 ถัง และขนาด 1,000 ลิตร จำนวน 1 ถัง พร้อมโครงเหล็ก ติดตั้งไว้ตรงกลางลำตัวเครื่องบิน  เพื่อให้ถังน้ำไม่เกิดการเคลื่อนไหว เมื่ออยู่ภายใต้สภาวะการบินที่แปรปรวน 

ซึ่งจากการทดสอบที่ผ่านมา พบว่าการกระจายตัวของละอองน้ำที่ภาคพื้น หัวฉีดสามารถทำระยะการพ่นไกลได้สูงสุดถึง 10 เมตร และครอบคลุมพื้นที่ 100 ตารางเมตร  ที่ระดับการบินความสูง 5,000-6,000 ฟุต และจะดำเนินการปล่อยละอองน้ำเป็นระยะเวลา 50 นาที ต่อรอบการปฏิบัติภารกิจ โดยคาดว่าละลองน้ำที่พ่นออกมาจากตัวอากาศยานกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จะช่วยลดปริมาณ ฝุ่น PM 2.5 ได้ในระดับหนึ่ง 

ขณะที่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่า  สถานการณ์ ฝุ่น PM 2.5 ส่งผลกระทบต่อสงกรานต์เชียงใหม่ จากเดิมยอดจองห้องพักอยู่ที่ 70-80 เปอร์เซ็นต์ พอมีข่าวเรื่องฝุ่นละอองออกไปนักท่องเที่ยวก็ยกเลิกการจองห้องพักไป 20 เปอร์เซ็นต์

จากการคาดการณ์ว่าในช่วงสงกรานต์จะมีฝนตก เมื่อมีปริมาณมากพอก็สามารถล้างฝุ่นละอองหายไปได้  จะทำให้นักท่องเที่ยวกลุ่มที่เลิกจองในช่วงนี้พร้อมจะกลับมาเที่ยวเชียงใหม่ จึงมีการปฏิบัติการเพื่อลดปริมาณ PM 2.5 ทุกวัน โดยเฉพาะการทำงานร่วมกับฝนหลวงฯ ในช่วงสงกรานต์นี้ โดยไม่มีวันหยุด

คลิปอีจันแนะนำ
ศึก 2 กู้ภัย! ตีกันกลางกรุง