อนุโมทนาสาธุ ครูบาบุญชุ่ม เมตตา เทศนาธรรมโปรดญาติธรรม ณ ประเทศภูฏาน

ครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร พระเกจิดังผู้เป็นที่เคารพสักการะของชาวไทย และผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ได้เมตตาเดินทางไปเทศนาธรรมโปรดญาติธรรม ณ ประเทศภูฏาน

เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 67 ครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร พระเกจิดังผู้ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวไทย เมียนมา ลาว จีน รวมถึงพุทธศาสนิกชนทุกท่าน พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์ฯ ได้เมตตาเดินทางไปเทศนาธรรมโปรดญาติธรรม ณ ประเทศภูฏาน หรือ ราชอาณาจักรภูฏาน 

โดยการเดินทางไปในครั้งนี้นั้น สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน สมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา และพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ ให้การต้อนรับ กราบนมัสการ ครูบาบุญชุ่ม พร้อมรับฟัง สนทนาธรรมอย่างเป็นกันเอง

อีจัน น้อมกราบสาธุในความเมตตาของ ครูบาบุญชุ่ม และขออนุโมทนาบุญในการเทศนาโปรดญาติธรรม ณ ประเทศภูฏาน ในครั้งนี้ด้วยครับ สาธุ

ขอบคุณภาพจาก : เฟซบุ๊ก พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร วัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว