สวยมาก! ผลงานศิลปะ ฝีมือเด็กนักเรียนไทยส่งประกวด

สวยจนทึ่ง! นึกว่าจิตรกรวาดเอง ผลงานศิลปะ ฝีมือเด็กนักเรียน ม.4-6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ส่งเข้าประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 19

สวยมาก! เห็นแว๊บแรกนึกว่าฝีมือจิตรกรเลยค่ะ นักเรียนไทยสุดยอดไม่แพ่ชาติใดจริงๆ 

เมื่อไม่นานมานี้ ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Visual art education SSK – ศิลปะโรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้โพสต์ภาพผลงานของนักเรียนชั้น ม.6 ที่ส่งเข้าประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 19 แคปชั่นระบุว่า… 

“นักเรียนความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ กับการส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 19 ร่วมส่งกำลังใจให้กับ 

นางสาวเขมิสรา เพียการุณ ม.6/6 

ชื่อผลงาน: เจริญกรุง (Charoen Krung) 

เทคนิค: สีอะครีลิค 

ขนาด: 100 x 119cm 

แนวความคิด: เจริญกรุง คือวิถีของความเป็นไทยที่จะก้าวเดินไปในอนาคต เปรียบเหมือนถนนที่สองข้างเต็มไปด้วยสถานที่และวิถีความเป็นอยู่ของผู้คน บางแห่งเต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย บางแห่งก็เต็มไปด้วยความยากจนและปัญหาสังคม และบางแห่งก็เต็มไปด้วยความงคงามของศิลปวัฒนธรรม ซึ่งทั้งหมดล้วนผสานอยู่ในสังคมไทยที่จะก้าวต่อไปในอนาคต 

Charoenkrung is the way Thainess will move forward in the future. It is like a road on both sides filled with places an 

of living of people, Some places are full of modern technology. Some places are full of poverty and social problen 

some places are filled with the beauty of arts and culture. All of which are integrated into Thai socie.” 

เมื่อเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตต่างแห่ชื่นชมเพียบเลยล่ะค่ะ ไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะ เพราะทางเฟซบุ๊ก Visual art education SSK – ศิลปะโรงเรียนสตรีสิริเกศ ยังได้โพสต์ภาพผลงานของนักเรียนคนอื่นๆ ที่สวยไม่แพ้กัน ได้แก่… 

ภาพแสงแห่งชีวิต (light of life) ของนางสาว ปนัสยา บรรลุดี ม.6/1 

แนวความคิด: ช้างเป็นสัตว์ที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันจนถือได้ว่าช้างคือตัวแทนของคนไทย ในอนาคตสังคมไทยจะพึ่งพาเทคโนโลยีเพื่อดำรงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการกินอยู่หลับนอนหรือทำงานก็ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยเทคโนโยีทั้งสิ้น เทคโนโลยีจึงเปรียบเสมือนแสงแห่งชีวิตที่คนไทยจะใช้ส่องนำทางให้ก้าวเดินต่อไปในอนาคต 

ภาพลอยสู่อนาคต ของนางสาวปทุมทิพย์ ศรีบุตร ม.6/2 

แนวความคิด: ในอนาคตวิถีชีวิตของคนไทยคงต้องก้าวเดินตามเทคโนโลยี ชีวิตความเป็นอยู่ต้องอาศัยสิ่งอำนวยความสะดวก แต่ไม่ว่าชีวิตของคนไทยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร คนไทยก็จะไม่ลืมรากเหง้าของตัวเองและจะสืบทอดประเพณีที่ดีงามต่อไปชั่วลูกชั่วหลาน ดังเช่นประเพณีลอยกระทงในอนาคตก็จะยังคงมือยู่เหมือนเดิม หากแต่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบไปตามยุคสมัยแค่นั้นเอง 

ภาพวิถีไทย Thai way ของนางสาวพิชญาภา เตารัตน์ ม.4/7 

แนวความคิด: ไม่ว่าสังคมไทยในอนาคตจะพัฒนาไปมากมายแค่ไหน ไม่ว่าเทคโนโลยีที่ทันสมัยจะทำให้คนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบายเพียงใด ก็ไม่ทำให้คนไทยลืมวิถีชีวิตแห่งความเป็นไทยที่มีมาช้านานได้ ทำให้หลายๆคนมักจะหวนกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมๆในอดีต และอนุรักษ์ความงดงามในอดีตให้คงอยู่ต่อไปในอนาคต 

ภาพวิถีชาวนาไทย (Thai farmer’s way) ของนายกัณฑณัช โสรส ม.4/4

แนวความคิด: เกษตรกรรมเป็นวิถีชีวิตที่คนไทยใช้ดำเนินชีวิตสืบต่อกันมาแต่อดีต ปัจจุบัน และจะดำเนินต่อไปในอนาคต ไม่ว่าสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร วิถีชีวิตของคนไทยก็จะยังดำเนินไปตามวิถีแห่งเกษตรกรรมต่อไป ซึ่งข้าพเจ้าได้ถ่ายทอดภาพวาดออกมาในลักษณะงานจิตรกรรมไทย เพื่อแสดงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยและถ่ายทอดเรื่องราวของการดำเนินชีวิตของชาวนาไทยที่ก้าวตามเทคโนโลยีของอนาคต  

ปรบมือรัวๆ ให้กับทั้ง 5 คนเลยค่ะ สุดยอดจริงๆ ภาพสวยขนาดนี้คว้ารางวัลใหญ่ได้ชัวร์ ‘อีจัน’ ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ 


คลิปอีจันแนะนำ

โรงเรียนนี้ ไม่มีนักเรียนเหลือแล้ว?