อีกแล้ว! ปศุสัตว์บุกยึด ไส้ตัน หมึกกรอบ สะไบนาง แช่ฟอร์มาลีน 1,200 กก.

อวสานคนชอบกินหมูกระทะ ปศุสัตว์ติดตาม บุกยึดไส้ตัน หมึกกรอบ สะไบนาง แช่ฟอร์มาลีน กว่า 1,200 กิโลกรัม ที่ชลบุรี

สยอง! ปศุสัตว์บุกทลาย บริษัทผลิต ไส้ตัน หมึกกรอบ สะไบนาง ส่งขายร้านหมูกระทะ พบซากสัตว์แช่ฟอร์มาลีนอื้อ

วานนี้ (26 พ.ค. 66) นสพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยว่า กรมปศุสัตว์ได้ติดตามกลุ่มลักลอบนำเข้าซากสัตว์ผิดกฎหมาย ที่อยู่ในพื้นที่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี ซึ่ีงนำซากสัตว์เหล่านั้นมาแปรรูปส่งขาย

นสพ.สมชวน จึงสังการให้ นสพ. ชุติพนธ์ ศิริมงคลรัตน์ ผอ.กองสารวัตรและกักกัน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับตำรวจ สภ.พานทอง เข้าตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารผิดกฎหมาย ที่อยู่ในพื้นที่ ซึ่งมีการเปิดเป็นบริษัทที่มีการจดทะเบียนถูกต้อง

เมื่อเข้าตรวจสอบพบว่า สถานที่ดังกล่าว จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิต ไส้ตัน หมึกกรอบ สะไบนาง  ส่งขายร้านหมูกะทะในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียง เจ้าหน้าที่ได้ตรวจค้นพบ ไส้ตันแช่แข็ง จำนวน 39 กล่อง รวมกว่า 500 กิโลกรัม บริเวณข้างกล่องระบุประเทศต้นทางเป็น เยอรมันนี  รวมถึงพบไส้ตันแปรรูป แช่สารโซดาไฟ  และฟอร์มาลิน จำนวน 1 ถัง น้ำหนัก 200 กิโลกรัม สไบนางแช่สารโซดาไฟ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และฟอร์มาลิน จำนวน 2 ถัง น้ำหนัก 400 กิโลกรัม และหมึกกรอบแช่สารฟอร์มาลิน จำนวน 1 ถัง น้ำหนัก 100 กิโลกรัม

นสพ.สมชวน กล่าวอีกว่า  เมื่อเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบซากสัตว์ทั้งหมด ปรากฏว่า ไม่มีเอกสารเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ตามกฎหมาย อีกทั้งยังตรวจพบสารฟอร์มาลินในน้ำที่ใช้แช่สไบนาง ไส้ตัน และหมึกกรอบ โดยใช้การทดสอบด้วยชุดทดสอบฟอร์มาลินเบื้องต้นอีกด้วย

การกระทำดังกล่าว เข้าข่ายมีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 2558  มาตรา 31 นำเข้าซากสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษตามมาตรา 68 จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท และมาตรา 22 ไม่มีเอกสารเคลื่อนย้ายซากสัตว์ มีความผิดตามมาตรา 65 จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท รวมถึงเข้าข่ายมีความผิด ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 มาตรา 25 (1) ห้ามมิได้ผู้ผลิตหรือจำหน่ายอาหารไม่บริสุทธิ์ มีโทษ ตามมาตรา 58 จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท 

ตอนนี้ เจ้าหน้าที่ได้ทำการอายัด และยึดสินค้าจากบริษัทดังกล่าวจำนวนกว่า 1,200 กิโลกรัม และแจ้งให้ผู้ประกอบการ นำเอกสารมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ ภายใน 15 วัน หากไม่ทำตามแจ้ง จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย และขยายผลเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่ลักลอบนำเข้าซากสัตว์ดังกล่าวต่อไป

คลิปอีจันแนะนำ
เจาะกลโกง SMS มหาภัย สูบเงินคนเป็นล้าน