บ่อน้ำพระอินทร์จากอดีตสู่ปัจจุบัน

บ่อน้ำพระอินทร์ วัดพระธาตุพนม ถือเป็น 1 ใน 2 ของบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ใน จ.นครพนม ด้วยกฤษดาภินิหารอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระธาตุพนมสร้างเรื่องอัศจรรย์ใจจนเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งในวัด

เมื่อมาถึงวัดพระธาตุพนมแล้ว สิ่งที่ห้ามพลาดคือ การไปบ่อน้ำพระอินทร์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นบุญนำพาแล้วที่ได้มา

สำหรับบ่อน้ำพระอินทร์เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 7 ที่ใช้ในพระราชพิธีมูรธาภิเษกของพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงรัชกาลในปัจจุบัน

มูรธาภิเษก แปลว่า การยกให้หรือการแต่งตั้งโดยการทำพิธีรดน้ำ ปัจจุบันน้ำอภิเษกซึ่งทำพิธีพลีกรรม ตักมาจากปูชนียสถานสำคัญในจังหวัดต่างๆ ทั่วราชอาณาจักรรวม 18 แห่ง

ในจังหวัดนครพนมมี 2 แห่งคือ บ่อน้ำพระอินทร์ที่วัดพระธาตุพนม และน้ำจากหนองบัวทอง อำเภอวังยาง

“พระธาตุพนม” สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองกว่า 2,500 ปี

ราวปีพุทธศักราช 2518 ช่วงบูรณะองค์พระธาตุพนมพังล้มลง ทางวัดได้ถือโอกาสขุดลอกบ่อปรากฏว่า พบหินบางๆ เป็นแผ่นใหญ่ปิดก้นบ่อ เมื่องัดขึ้นน้ำได้พุ่งพาคนงานลอยขึ้นถึงปากบ่อ ด้วยพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์และด้วยกฤษดาภินิหารอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระธาตุพนมนับแต่นั้นมาบ่อน้ำพระอินทร์ก็มีน้ำใสสะอาด เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งในวัด

เมื่อมาถึงวัดพระธาตุพนมแล้วต้องมาบ่อน้ำพระอินทร์นะคะ ห้ามพลาดเด็ดขาด