นายกฯ มอบคำขวัญ วันครู ปี’66 ให้ ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ

ครูคือบุคลากรที่สำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชน วันครูปีนี้ นายกฯ มอบคำขวัญ ให้แก่ ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ เพื่อสะท้อนถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีและ สร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์ในการศึกษา

วันนี้ (16 ม.ค.66) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ส่งความระลึกถึง ความปรารถนาดีมายังครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศว่า ครู คือผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเด็ก เยาวชน ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและศักยภาพ เพื่อนำพาประเทศชาติสู่อนาคต

อีกทั้งนายกฯยังได้มอบคำขวัญ วันครู ประจำปี 2566 ว่า “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต” ซึ่งสะท้อนว่า ครูที่มีภูมิความรู้ดี ประพฤติตนดี มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม และมีความเมตตา กรุณา จะเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์ในการศึกษา หาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง

นายกฯ ยังกล่าวอีกว่า เนื่องในโอกาสวันครูปี 2566 ได้เวียนมาครบอีกวาระหนึ่ง “ครู” นอกจากจะมีหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนถ่ายทอดวิชาความรู้ และฝึกฝนทักษะประสบการณ์ในแขนงต่างๆ แล้ว ยังมีบทบาทสำคัญในการขัดเกลา บ่มเพาะและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็ก และเยาวชนให้เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และมีหลักคิดที่ถูกต้อง

สุดท้าย นายกฯ ยังได้กล่าวอวยพรให้ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรง มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ และสัมฤทธิผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ

อีจันขอแสดงความเคารพ ไปยัง คุณครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน เนื่องในวันครู ปี 2566 นี้ด้วยนะคะ

คลิปอีจันแนะนำ
ทรงอย่างแบด กระหึ่มลานโชว์โลมา! @ซาฟารีเวิลด์