จับตา! สงกรานต์-เปิดเทอม ยอดติดเชื้อโควิดพุ่ง

กระทรวงสาธารณสุข จับตาโควิด 19 กลับมาแพร่ระบาดช่วงสงกรานต์และเปิดเทอมนี้ พร้อมยกระดับการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกหลังพบผู้ป่วยและเสียชีวิตในประเทศกัมพูชา

กระทรวงสาธารณสุข จับตาการกลับมาแพร่ระบาดของโควิด 19 และยกระดับการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกหลังพบผู้ป่วยและเสียชีวิตในประเทศกัมพูชา

วันนี้ (27 ก.พ.66) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ขณะนี้แนวโน้มพบผู้ป่วยและเสียชีวิตจากโควิด 19 ลดลงทั้งแถบยุโรป สหรัฐอเมริกาและเอเชีย

สำหรับประเทศไทย ข้อมูลวันที่ 19 – 25 ก.พ.66 พบผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล 204 ราย ผู้ป่วยอาการหนัก 66 ราย ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 44 ราย และผู้เสียชีวิต 9 ราย ซึ่งแนวโน้มอยู่ในระดับคงตัว โดยผู้เสียชีวิตทั้งหมดเป็นกลุ่ม 608 ส่วนใหญ่ไม่ได้รับวัคซีน ได้รับวัคซีนเกิน 3 เดือน หรือไม่ได้ฉีดภูมิคุ้มกัน LAAB

ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พบติดเชื้อโควิด 19 ประปราย ซึ่งศักยภาพด้านการแพทย์ยังรองรับได้ โดยคาดการณ์ว่าอาจจะพบการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นได้ในช่วงสงกรานต์ และเปิดเทอมนี้

นพ.โอภาส กล่าวอีกว่า กระทรวงสาธารณสุขยังคงเฝ้าระวังโรคโควิด 19 อย่างเข้มข้น โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการติดตามสถานการณ์ไวรัสและสายพันธุ์ต่างๆ ต่อเนื่อง

ขณะที่สถานการณ์โรคไข้หวัดนกที่พบผู้ป่วยและเสียชีวิตในประเทศกัมพูชา กระทรวงสาธารณสุขได้ยกระดับการเฝ้าระวังโรคและคัดกรองผู้ป่วยสงสัยไข้หวัดนกในสถานพยาบาล เพิ่มการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในชุมชน โดยแจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทราบและดำเนินการสอบสวนป้องกันควบคุมการระบาดของโรค

ทั้งนี้ กรณีที่พบผู้ป่วยทางเดินหายใจที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยสงสัยไข้หวัดนก หรือสัมผัสใกล้ชิดสัตว์ปีกป่วยตาย หรือมีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่ระบาดภายใน 14 วัน หรือกรณีพบผู้ป่วยปอดอักเสบรุนแรงที่ไม่ทราบสาเหตุ หรือพบผู้ป่วยปอดอักเสบเป็นกลุ่มก้อน และหากพบสัตว์ปีกป่วยตายจำนวนมากโดยไม่ทราบสาเหตุให้มีการคัดกรองผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดสัตว์ปีกป่วยตายด้วย

ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงและลดการเข้าไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงติดโรคนะคะ

คลิปอีจันแนะนำ
ไรเดอร์ สกิลเทพ!โซโล่เปียโน รอออเดอร์