ครั้งแรกของบ้านรื่นสุข กับโครงการดีๆ ซ้อมหนีไฟให้คนตาบอด โดยCP ALL

ซีพี ออลล์ควง บ้านรื่นสุข (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน) เป็นการซ้อมอพยพครั้งแรกของศูนย์

ซีพี ออลล์ จับมือศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ซ้อมอพยพหนีไฟ และยังเป็นครั้งแรกของศูนย์ในการซ้อมหนีไฟ

ซีพี ออลล์ จัดอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน (บ้านรื่นสุข) จ.นครนายก เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างทักษะทางการป้องกันและการระงับอัคคีภัย เรื่องของการเตรียมตัว เตรียมแผน รวมถึงการฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในครั้งนี้ หน่วยงานด้านการจัดการสาธารณภัย ซีพี ออลล์ พร้อมคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเข้าทำการฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟให้กับบุคลากร พี่เลี้ยง และผู้รับบริการภายในศูนย์ฯรวมจำนวนกว่า 116 คน โดยผู้รับบริการ เป็นผู้พิการตาบอดพิการซ้ำซ้อนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการอบรมฯ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เมื่อเกิดกรณีที่มีเหตุเพลิงไหม้

โดยทางนายสมภพ ตะราษี ผู้จัดการทั่วไปด้านการจัดการสาธารณภัย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ เล็งเห็นว่า ซีพี ออลล์ ให้ความสำคัญในการส่งเสริมความปลอดภัยให้กับชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและ ในกิจกรรมในครั้งนี้ได้ทำการสำรวจพื้นที่หาจุดเสี่ยงจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับพื้นที่ศูนย์ฯซักซ้อมแผนฝึกสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงในเบื้องต้น 

รวมทั้งจัดทำการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืนซักซ้อมและทำความเข้าใจเมื่อเกิดเหตุให้สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบ

ทางด้านนางกาญจนา พรมแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายกกล่าวว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสได้รับการซักซ้อมการอพยพหนีไฟ เพราะศูนย์ฯให้บริการคนตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน หากเกิดเหตุการไฟไหม้จะเป็นเรื่องยากหากจะต้องอพยพผู้ที่รับบริการในศูนย์ทั้งหมดซึ่งมีจำนวนกว่า 80 ราย ซึ่งแต่ละบุคคลจะมีลักษณะเฉพาะที่ต้องดูแลแตกต่างกันเราเองก็ขาดบุคลากรที่มีองค์ความรู้เฉพาะทางการอบรม

และในวันนี้ต้องขอบคุณแทนบุคลากรและผู้ที่เข้ารับบริการที่ซีพีออลล์ที่เล็งเห็นถึงความจำเป็นความปลอดภัย และให้ความสำคัญกับศูนย์ฯของเราตลอด 25 ปีที่ผ่านมา ซีพี ออลล์ ได้ร่วมกับภาครัฐ ประชาสังคม กลุ่มเปราะบาง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงร่วมจัดทำแผนป้องกันระงับอัคคีภัยสำหรับชุมชน และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับบุคลากรในหน่วยงานราชการสถานศึกษาโรงพยาบาลสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนโสตศึกษาวัดชุมชน ฯลฯ

และยังมีโครงการ Hero เชิดชูอาสาสมัครกู้ภัยในการช่วยเหลือนักดับเพลิงและกู้ภัยที่ได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิตเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและสังคมตามปณิธานของ บมจ. ซีพี ออลล์ “ร่วมสร้างสรรค์ และแบ่งปันโอกาสต่อกัน”

การซ้อมอบยพครั้งนี้เป็นครั้งแรกของบ้านรื่นสุข เป็นประโยชน์มากกับพี่ๆที่ศูนย์ เพราะนี่เป็นครั้งแรกในการได้ฝึก เพราะหากเกิดเหตุการไฟไหม้จะเป็นเรื่องยากถ้าไม่มีการฝึก