ทึ่งมาก! คนไทยลดการใช้ถุงพลาสติก ไปแสนตัน ใน 3 ปี

น่าทึ่งมาก! คนไทยใช้เวลา 3 ปี ลดใช้ถุงพลาสติกไปแล้ว 1.5 แสนตัน

วันนี้ (2 มี.ค. 66) นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ออกมาเปิดเผยความสำเร็จในการลดใช้ถุงพลาสติกในประเทศไทย ได้กว่า 148,669 ตัน ภายในระยะเวลา 3 ปี หรือลดลงถึง 43 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นผลจากปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ 1 (2563 – 2565)

นายอนุชา ยังกล่าวอีกว่า ปัจจุบันได้กำหนดโรดแมพการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ.2561 – 2573 โดยมีเป้าหมายสำคัญ 2 ข้อคือ

1. การลดและเลิกใช้พลาสติกเป้าหมายด้วยการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2. การนำขยะพลาสติกเป้าหมายกลับมาใช้ประโยชน์ ร้อยละ 100 ภายในปี 2570

ทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการผ่านการรณรงค์ผ่านโครงการและกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ เช่น โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ที่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 – ธันวาคม 2562 , กิจกรรมงดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วแบบใช้ครั้งเดียว Everyday Say No To Plastic Bags เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 – ธันวาคม 2565 , การส่งเสริมสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดทำตลาดสดต้นแบบ มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงโครงการเปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน) เป็นต้น

ขณะนี้ แผนปฏิบัติการ ในระยะที่ 1 ได้สิ้นสุดลงแล้ว และกำลังจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ซึ่งจะมีการยกระดับการจัดการขยะพลาสติก ผ่านการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเลือกใช้สินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ซ้ำได้ เพื่อให้เหลือขยะที่ต้องกำจัดให้น้อยที่สุด

ตอนนี้ทุกคนก็เริ่มหันมาเห็นความสำคัญของการลดใช้พลาสติกกันเยอะแล้ว เชื่อว่าอีกไม่นานพวกเราจะเห็นคนไทยเราลดการใช้พลาสติกร้อยเปอร์เซ็นอย่างแน่นอน

คลิปอีจันแนะนำ
ปอ-โรเบิร์ต รับสารภาพทุกข้อกล่าวหา! คดีแตงโม