กฟน. การันตี ประสิทธิภาพการใช้ พลังงาน และคุณภาพอากาศได้ มาตรฐาน

กฟน. มอบรางวัล การันตี ประสิทธิภาพการใช้ พลังงาน และคุณภาพอากาศได้ มาตรฐาน ตอกย้ำด้านความยั่งยืนของ เจียไต๋
กฟน. การันตี ประสิทธิภาพการใช้ พลังงาน และคุณภาพอากาศได้ มาตรฐาน

17 มิ.ย. 65 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริการและจัดซื้อกลาง บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย นางกุลวดี นิ่มนวล รับมอบโล่รางวัลตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS จากนายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เพื่อรับรองว่าอาคารสำนักงานใหญ่เจียไต๋ผ่านการพิจารณาเป็นอาคารประหยัดพลังงานประเภทอาคารสำนักงาน ในพิธีมอบตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ปีที่ 6 โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ภายใต้แนวคิด “การใช้พลังงานดีมีประสิทธิภาพ คุณภาพอากาศได้มาตรฐาน” จัดขึ้นโดยการไฟฟ้านครหลวง ณ อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่

ภาพ เจียไต๋

สำหรับอาคารสำนักงานใหญ่เจียไต๋ บนถนนสุขุมวิท 60 เป็นสำนักงานใหญ่ที่สร้างขึ้นใหม่แทนแห่งเดิมบนถนนทรงสวัสดิ์ ได้รับตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS เพื่อรับรองมาตรฐานด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า (MEA Index) โดยมีผลการตรวจสอบค่าดัชนีการใช้พลังงานของอาคารที่ประเมินได้เท่ากับ 0.987

ซึ่งนับว่าเป็นอาคารที่มีการใช้พลังงานดี มีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนด (MEA Index มีค่าไม่เกิน 1.00) และด้านคุณภาพอากาศภายในอาคาร (IAQ) ซึ่งได้มาตรฐานในเกณฑ์ที่ดี เหมาะสมสำหรับผู้ใช้งานในอาคาร ซึ่งทั้ง 2 มาตรฐานสามารถรับรองว่าอาคารสำนักงานใหญ่เจียไต๋เป็นอาคารประหยัดพลังงานในประเภทสำนักงาน ประจำปี 2021

ภาพ เจียไต๋

ด้าน นางกุลวดี นิ่มนวล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริการและจัดซื้อกลาง บริษัท เจียไต๋ จำกัด กล่าวถึงรางวัลนี้ว่า “ที่เจียไต๋ เราดำเนินธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงให้ความสำคัญกับการใช้และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล ซึ่งอาคารสำนักงานใหญ่ได้ถูกออกแบบด้วยแนวคิดอาคารประหยัดพลังงาน มุ่งเน้นเรื่องการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการสร้างความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานอย่างสูงสุด

โดยได้เลือกใช้วัสดุต่างๆ ที่ช่วยลดการใช้พลังงาน ผสานการออกแบบด้วยกระจกที่เปิดให้แสงธรรมชาติส่องถึงพื้นที่ใช้สอยด้านใน และช่วยสะท้อนความร้อนไปในตัว นอกจากนี้ ยังกำหนดเวลาเปิดปิดระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ และระบบวิศวกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมสมดุลกับการใช้งาน ซึ่งช่วยให้เราประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพ เจียไต๋

ทั้งนี้ การที่เจียไต๋ได้ผ่านเกณฑ์พิจารณารับรองเป็นอาคารประหยัดพลังงานประเภทสำนักงานในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ตอกย้ำด้านความยั่งยืนของเจียไต๋ ที่เราได้เดินหน้าดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยหลัก 3P Prosperity, People และ Planet เพื่อความมั่งคั่ง เพื่อผู้คน และเพื่อโลกของเรา”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co