กรมอนามัย ย้ำ ! สูบกัญชา ในที่ สาธารณะ สร้างความรำคาญ ระวางโทษ

กรมอนามัย ย้ำ ! สูบกัญชา เกิดกลิ่น - ควัน ในที่ สาธารณะ เป็นเหตุรำคาญ ระวางโทษ ทั้งจำทั้งปรับ เจอแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ทันที
กรมอนามัย ย้ำ ! สูบกัญชา ในที่ สาธารณะ สร้างความรำคาญ ระวางโทษ

ล่าสุด กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เตือนย้ำ หากมีผู้สูบกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด ทำให้เกิดกลิ่นหรือควัน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียง ถือเป็นเหตุรำคาญ พบเห็นสามารถแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ทันที โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นอำนาจออกคำแนะนำหรือออกคำสั่งทางปกครองแก่คนนั้น โดยอัตราโทษกรณีไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงาน ต้องระวางโทษทั้งจำทั้งปรับ

ด้าน นางณีรนุช อาภาจรัส ผู้อำนวยการกองกฎหมาย กรมอนามัย เปิดเผยว่า กรณีมีการนำเสนอข่าวพบการขาย กัญชามวน และการสูบในที่หรือทางสาธารณะนั้น การสูบกัญชาก่อให้เกิดกลิ่นและควันในที่สาธารณะ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ที่อยู่ใกล้เคียง หรือผู้ที่ต้องประสบภัยกับเหตุนั้น ถือเป็นเหตุรำคาญตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เป็นเหตุรำคาญ พ.ศ. 2565 ซึ่งขณะนี้มีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

ทั้งนี้หากพบเห็นการกระทำดังกล่าวสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ทันที เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย หากเจ้าพนักงานตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่าเข้าข่ายเป็นเหตุรำคาญตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้เจ้าพนักงานพิจารณาออกคำแนะนำเพื่อให้ผู้ก่อเหตุปรับปรุงแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญ โดยให้แก้ไข หรือปรับปรุงให้เหตุรำคาญนั้นระงับไปภายในระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้หากผู้ถูกร้องเรียนไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการส่งเรื่องให้ผู้มีอำนาจเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข โดยอัตราโทษกรณีไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อมูลจาก กรมอนามัย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co