แสนสิริ และ พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ร่วมสนับสนุน จ้างงาน คนพิการ เชิงสังคม

แสนสิริ และ พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ร่วมโครงการสนับสนุน จ้างงาน คนพิการ เชิงสังคม ของ “ มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม "
แสนสิริ และ พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ร่วมสนับสนุน จ้างงาน คนพิการ เชิงสังคม

“Live Equally” เราเท่ากัน อยู่กันอย่างเท่าเทียม สำหรับคนพิการแม้จะมีข้อจำกัดทางร่างกาย แต่พวกเขาล้วนแล้วแต่มีศักยภาพในตัวที่ไม่แพ้กับคนปกติ มีความสามารถ และทักษะการทำงานเฉพาะตัว มีจิตใจที่มุ่งมั่น เข้มแข็ง ไม่ย่อท้อต่อโชคชะตา เพราะพวกเขาเชื่อมั่นเสมอว่า “ความสมบูรณ์แบบสร้างได้ที่ใจของตัวเอง” สิ่งที่คนพิการต้องการสะท้อนต่อสังคม คือ “การมีศักดิ์ศรี” ที่เค้าสามารถที่จะดูแลตนเองได้ ลดการพึ่งพาและการเป็นภาระของผู้ดูแล

อย่างไรก็ตาม คนพิการกว่า 90% อาศัยอยู่ในจังหวัดหรือท้องถิ่นที่ไม่ใช่แหล่งงาน ดังนั้น การที่สถานประกอบการจะรับคนพิการที่มีความพร้อมเข้าไปทำงานในสถานการณ์จริงจึงทำได้ค่อนข้างลำบากหรือไม่ก็รับได้จำนวนน้อยมากเป็นเวลากว่า 5 แล้ว ที่แสนสิริ และ พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนจ้างงานคนพิการเชิงสังคมของ “มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม” โดยเราให้การสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ (ตามมาตรา 35) เพื่อให้คนพิการได้มีอาชีพและมีงานทำใกล้บ้าน ไม่ต้องลำบากเรื่องการแสวงหาแหล่งงานและการเดินทาง สามารถพึ่งพาตนเองอย่างมีเกียรติศักดิ์ศรีทัดเทียมคนทั่วไป

โดยในปี 2565 นี้เรามีการจ้างงานคนพิการให้เป็นพนักงานปฏิบัติงานเพื่อชุมชน หรือทำงานสาธารณะประโยชน์ในท้องถิ่นใกล้ที่พำนักเป็นจำนวนทั้งสิ้น 41 ท่านในหลายท้องที่ หลายจังหวัด เช่น เชียงใหม่ ลำปาง พิษณุโลก นนทบุรี ระยอง ฯลฯ

ทั้งนี้ เรามุ่งหวังว่าการมีรายได้ที่สม่ำเสมอจากการเข้าถึงโอกาสงานและอาชีพนี้จะเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลโดยตรงช่วยให้สุขภาวะในทุกมิติของคนพิการดีขึ้นและสังคมได้เห็นถึงศักยภาพของคนพิการในฐานะพลเมืองเข้มแข็งที่สามารถทำประโยชน์และเป็นกำลังสำคัญให้กับชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ได้

เพราะเราเชื่อว่า ไม่ว่าใคร จะอายุเท่าไหร่ เพศอะไร เชื้อชาติศาสนาไหน หรือมีความแตกต่างหลากหลายกันเพียงใด ทุกคนควรจะได้โอกาสในการดึงศักยภาพตัวเองออกมาสร้างคุณูปการให้กับสังคมอย่างเท่าเทียมกันเสมอค่ะ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co