โลกเปลี่ยน เทรนด์การศึกษา เปลี่ยน การเรียนรู้แบบ ไร้ขีดจำกัดในทุกด้าน

โลกเปลี่ยน เทรนด์การศึกษา เปลี่ยน การเรียนรู้แบบ ไร้ขีดจำกัดในทุกด้าน ในรูปแบบการศึกษาทางเลือก
โลกเปลี่ยน เทรนด์การศึกษา เปลี่ยน การเรียนรู้แบบ ไร้ขีดจำกัดในทุกด้าน

จากสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นทำให้ระบบการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศจำเป็นต้องปรับตัวเป็นอย่างมาก ด้วยปัจจัยแวดล้อมที่เกิดขึ้นจึงทำให้เกิดเทรนด์การศึกษาต่างๆ

เรียนเพลินๆ Play & Learn ลดรอยต่อและช่องว่างของการเรียนรู้ ฉะนั้นแค่ทฤษฎีไม่พอ...ต้องต่อด้วยปฏิบัติ เพราะการเรียนที่ฝึกปฏิบัติไปพร้อมๆ กัน เพื่อรังสรรค์ผลงานให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ตรงกับความต้องการของตลาด อนาคตการศึกษาจะเป็นแบบผสมผสานลักษณะ EDUTAINMENT ซึ่งเป็นการเรียนรู้ตลอดเวลาแบบ ไร้ขีดจำกัดในทุกด้าน

ภาพ โรงเรียนบุนกะแฟชั่น

โดยบทบาทใหม่ที่ครูจะไม่ใช่ครูอีกต่อไป ในยุค Edutainment Learning บทบาทครู ในยุค EDUTAINMENT LEARNING จะเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษา ทำหน้าที่ชี้แนะ ส่งเสริม สนับสนุนเหมือนเป็น Coaching Facilitators หรือแม้กระทั่ง Mentors แทน Education –Tech

ต่อไปจะฉีกรูปแบบไปจากเดิมโดยมี Technology เป็นพื้นฐาน (Based Technology) เพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงการเรียนรู้ได้สะดวก ง่าย ต่อการพัฒนาทักษะด้วย Resource เหมาะสมตรงตามความต้องการของผู้เรียนการศึกษาที่ดีมีประสิทธิภาพผู้เรียนต้องเข้าถึงเนื้อหาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง

ดังนั้นจากเทรนด์การศึกษาต่างๆทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างไม่มีขีดจำกัดซึ่งรูปแบบนี้เป็นที่แพร่หลายในปัจจุบัน เป็นการศึกษาทางเลือก ที่เรียกว่า สะสมเครดิต (Credit Collective System) ซึ่งระบบการเรียนแบบนี้ทำให้ผู้เรียนได้ประโยชน์สูงสุดทั้งการศึกษาแบบในระบบและนอกระบบการศึกษา ไม่มีขีดจำกัดในการเรียนรู้ ทั้งเรื่องของเวลา งบประมาณ หรือแม้กระทั่งอายุของผู้เรียน ทุกอย่างผู้เรียนสามารถกำหนดและวางแผนได้เองตามความเหมาะสม

อีกทั้งนอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถนำไปต่อยอดกับการประกอบอาชีพเดิม หรือ นำไปเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้และกลายเป็นอาชีพใหม่ในที่สุด โรงเรียนบุนกะแฟชั่น ประเทศไทย โรงเรียนเครือข่ายของ BUNKA FASHION COLLEGE วิทยาลัยแฟชั่นระดับโลก

ภาพ โรงเรียนบุนกะแฟชั่น

โดยคุณสมพร สุนทรธำรง ผู้อำนวยการโรงเรียนบุนกะแฟชั่น และกรรมการบริหารบริษัท ไทยบุนกะแฟชั่น จำกัด ก็ไม่เคยที่จะหยุดนิ่ง เพื่อพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนการเรียนการสอนเพราะต้องการเข้าถึงระบบการศึกษาทางเลือกใหม่ๆ อย่างแท้จริง จึงได้มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนครั้งใหม่ ด้วยระบบสะสมเครดิต (Credit Collective System) เช่นกัน เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้เรียนสามารถวางแผนการเรียนรู้ได้ตามความต้องการ

ทั้งเรื่องเวลา สถานที่ และความสนใจ เพราะเชื่อว่าการเรียนรู้ ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ตลอดชีวิต ซึ่งระบบสะสมเครดิต (Credit Collective System) จะยังสามารถช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปต่อยอด เพื่อความก้าวหน้าทางอาชีพได้อีกด้วย

ภาพ โรงเรียนบุนกะแฟชั่น

ทำไมต้องเรียนที่นี่ ?

สำหรับโรงเรียนบุนกะแฟชั่น ประเทศไทย เป็นโรงเรียนเครือข่ายของ BUNKA FASHION COLLEGE ประเทศญี่ปุ่น โรงเรียนแฟชั่นอายุกว่า 100 ปี ที่มีส่วนผลักดันให้โตเกียว กลายเป็น 1 ใน 5 เมืองแฟชั่นของโลก โดยความร่วมมือของกลุ่มบริษัทในเครือสหพัฒน์ฯ ซึ่งได้มีการจัดตั้งโรงเรียนบุนกะแฟชั่นขึ้นในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ด้วยวิสัยทัศน์เน้นการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและมีความเป็นมืออาชีพให้กับวงการแฟชั่นไทย

จุดเด่นของ โรงเรียนบุนกะแฟชั่น

1.ความรู้ด้านเทคนิคการออกแบบตัดเย็บ ทำแพทเทิร์น ที่เป็นหลักสูตรเฉพาะของบุนกะ ญี่ปุ่น ที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถนำไปต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองได้อย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน

2.โรงเรียนมีการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบตั้งแต่พื้นฐาน แม้ผู้เรียนไม่เคยมีความรู้ด้านนี้มาก่อน จนกระทั่งสามารถนำไปต่อยอดและประกอบอาชีพได้ เพราะในวงการแฟชั่นยังมีอาชีพมากมายที่เกี่ยวข้องกับด้านแฟชั่น อาทิ อาชีพที่เน้นด้านความคิดสร้างสรรค์หรือการบริหารจัดการด้านแฟชั่น โรงเรียนก็มีหลายหลักสูตรที่ ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพด้านแฟชั่น

3.ด้วยระบบการเรียนการสอนรูปแบบใหม่คือ สะสมเครดิต (Credit Collective System) ทำให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ปัจจุบัน ง่ายและสะดวกกับผู้เรียน ในการวางแผนการเรียน ด้วยตัวเองอย่างไร้ขีดจำกัด เพราะเราเชื่อว่า เรายังคงสามารถสร้างบุคลากรคุณภาพให้กับวงการแฟชั่นไทยได้อีกหลากหลายอาชีพ อย่างมีคุณภาพ” (คุณสมพร กล่าว)

สำหรับใครที่สนใจสามารถปรึกษาแผนการเรียนได้ฟรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 080-9073338 หรือ www.bunkafashion.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.

วิดีโอฮอต

No stories found.