นั่งเบาะหลังต้องคาด เข็มขัดนิรภัย บังคับใช้จริง 5 ก.ย.นี้

นั่งเบาะหลังต้องคาด เข็มขัดนิรภัย มีข้อบังคับยกเว้นอย่างไร มีผลใช้จริง 5 ก.ย.นี้ เช็กเลย
นั่งเบาะหลังต้องคาด เข็มขัดนิรภัย  บังคับใช้จริง 5 ก.ย.นี้

กฎหมายบังคับรัดเข็มขัดนิรภัย นั่งเบาะหลังต้องรัดทุกคน เริ่ม 5 ก.ย. นี้ มีข้อยกเว้นอย่างไร กรณีคนนั่งเบาะหลัง ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ปรับไม่เกิน 2,000 บาท จะบังคับใช้วันที่ 5 กันยายน โดยพระราชบัญญัติจราจรทางบกฯ ฉบับใหม่ เรื่องการคาดเข็มขัดนิรภัย บังคับเฉพาะะรถที่นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน โดยผู้โดยสารทั้งแถวตอนหน้า แถวตอนหลังทุกที่นั่งต้องรัดเข็มขัดนิรภัย

ภาพ สวพ. FM 91

พลตำรวจตรี จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ดูแลงานจราจร เปิดเผยถึง ความคืบหน้ากฎหมายจราจร ที่จะบังคับใช้วันที่ 5 กันยายน กรณีคนนั่งเบาะหลัง ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ปรับไม่เกิน 2,000 บาท ว่า พระราชบัญญัติจราจรทางบกฯ ใหม่ ฉบับใหม่ มีผล 5 กันยายน เรื่องการคาดเข็มขัดนิรภัย บังคับเฉพาะะรถที่นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน โดยผู้โดยสารทั้งแถวตอนหน้า (ผู้ขับขี่) - แถวตอนหลัง(ผู้โดยสาร) ทุกที่นั่งต้องรัดเข็มขัดนิรภัย

ทั้งนี้ พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2565 มีผลบังคับใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล ทุกที่นั่งต้องคาดเข็มขัดนิรภัย แล้วล่าสุด เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พ.ร.บ. จราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมีใจความสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดความปลอดภัยสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ที่ผู้ปกครองจะต้องจัดให้มีที่นั่งนิรภัย (คาร์ซีท) ตลอดระยะเวลาที่นั่งโดยสาร เพื่อป้องกันอันตรายจากกรณีประสบอุบัติเหตุ โดยมีใจความสำคัญตามมาตรา 123 ภายใต้บังคับมาตรา 123/1 ในขณะขับรถยนต์ผู้ที่อยู่ในรถยนต์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

ผู้ขับขี่ ต้องรัดร่างกายด้วยการ "รัดเข็มขัดนิรภัย" ไว้กับที่นั่งตลอดเวลาในขณะขับรถยนต์

คนโดยสาร

  • คนโดยสารที่นั่งแถวตอนหน้าและที่นั่งแถวตอนอื่น ต้องรัดร่างกายด้วย เข็มขัดนิรภัย ไว้กับที่นั่งตลอดเวลาในขณะโดยสารรถยนต์

  • คนโดยสารที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ต้องจัดให้นั่งในที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก หรือนั่งในที่นั่งพิเศษสำหรับเด็กเพื่อป้องกันอันตราย หรือมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

  • คนโดยสารที่มีความสูงไม่เกิน 135 เซนติเมตร ต้องรัดร่างกายด้วย เข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่ง หรือมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะนั่งแถวตอนใด

ข้อยกเว้น

สำหรับรถที่ไม่มีเข็มขัดนิรภัย ไม่ถือว่ามีความผิด

- รถยนต์เก่าที่จดทะเบียนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2531

- รถกระบะที่มีการจดทะเบียนก่อนปี 2537

- รถสามล้อ รถบดถนน รถแทรกเตอร์ รถใช้งานเกษตรกรรม และรถยนต์อื่นที่ไม่ได้ติดตั้งเข็มขัดนิรภัย

นั่งแค็บกระบะ ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่ผิดกฎหมาย

สำหรับรถกระบะ รถกึ่งกระบะ กำหนดให้รัดเข็มขัดนิรภัยเฉพาะแถวหน้า ในส่วนของแค็บ หรือนั่งท้ายกระบะ ไม่ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย แต่ต้องนั่งไม่เกินจำนวนที่กำหนด ในลักษณะที่ปลอดภัย และขับขี่ด้วยความเร็วตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด (ส่วนประกาศกำหนด อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 4 ธันวาคม 2565)

ขอบคุณข้อมูล : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา , สวพ. FM 91

คลิปแนะนำอีจัน
ทลายผับเด็ก!

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co