เเพทย์เตือน มีสารอันตราย ในโรงงานกิ่งเเก้วสูดดมเข้าไป เสี่ยงตาย!

กรมการแพทย์ ห่วงใยเหตุไฟไหม้ โรงงานซอยกิ่งเเก้ว พร้อมแนะปฏิบัติเบื้องต้นเพื่อความปลอดภัยสำหรับประชาชนที่ประสบเหตุ
เเพทย์เตือน มีสารอันตราย ในโรงงานกิ่งเเก้วสูดดมเข้าไป เสี่ยงตาย!

กรณี ไฟไหม้โรงงานในซอยกิ่งแก้ว 21 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ผ่านมาแล้ว 14 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่ยังคงควบคุมเพลิงอยู่!

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ไฟไหม้ โรงงานกิ่งแก้ว สมุทรปราการ เจ้าหน้าที่ระดมกำลัง ดับเพลิง
เเพทย์เตือน มีสารอันตราย ในโรงงานกิ่งเเก้วสูดดมเข้าไป เสี่ยงตาย!

ล่าสุด นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ข้อมูลด้านพิษวิทยาและสิ่งแวดล้อมพบว่าวัตถุดิบประเภทโฟม EPS หรือ Expandable Polystyrene เมื่อถูกไฟไหม้จะเกิดมลพิษจากสารสไตรีน โมโนเมอร์ (styrene) จะมีผลต่อระบบประสาท ปวดศีรษะ ง่วงซึม ตับ ระคายเคืองผิวหนัง ดวงตา และ ระบบหายใจการสูดเข้าไปจะมีอาการไอ และหายใจลำบาก ในขณะที่เบนซิน (Benzene) จัดเป็นพิษสารก่อมะเร็งเม็ดเลือดขาว ผู้ที่สูดดมเข้าไปจะทำให้เกิดวิงเวียน อาการปวดท้อง คลื่นไส้อาเจียน ง่วงนอน ชัก หัวใจเต้นแรง และอาจเสียชีวิตได้ การได้รับเบนซินเป็นเวลานานจะมีผลทำให้เป็นโรคโลหิตจาง

นอกจากนี้ ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาไหม้หรือสลายตัวเนื่องจากความร้อนของสไตรีน จะส่งผลให้ร่างกายขาดออกซิเจน และเกิดอันตรายต่อร่างกาย

ใครที่อยู่ใกล้เคียงในบริเวณนั้น ต้องปฏิบัติตามคำสั่งตามประกาศของทางการเคร่งครัด เพราะมีความเสี่ยงต่อสุขภาพของเป็นอย่างมาก หากยังอยู่ในบริเวณดังกล่าวในระยะไม่เกิน 1 กิโลเมตร ให้ปิดประตู หน้าต่างให้มิดชิด ถ้าอากาศร้อนให้ใช้เครื่องปรับอากาศหรือพัดลมเพื่อบรรเทา อย่าเปิดประตูหรือหน้าต่าง พยายามอยู่แต่ภายในบ้าน ใส่หน้ากากชนิดมีไส้กรองหรืออย่างน้อยใช้หน้ากาก N 95 ให้ใส่หน้ากากว่ายน้ำเพื่อป้องกันอาการระคายเคืองตา

ถ้ามีโรคประจำตัว หรือมีใครในครอบครัวมีโรคประจำตัวให้แจ้งให้แพทย์ทราบด้วย โดยเฉพาะโรคทางเดินหายใจ โรคหอบหืด โรคปอด โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ถ้ามีอาการแสบตา แสบคอ แสบจมูกมาก หรือ ไอ หอบ เจ็บหน้าอก แน่นหน้าอก ให้รีบไปพบแพทย์ ห้ามสูบบุหรี่เด็ดขาด สืบเสาะหาเส้นทาง และพาหนะที่ใกล้ที่สุดที่จะไปหาความช่วยเหลือได้

สำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น คือ นำผู้ประสบภัยไปยังสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถ้าผู้ประสบภัยหยุดหายใจให้ใช้เครื่องช่วยหายใจ ถ้าผู้ประสบภัยหายใจลำบาก ให้ใช้เครื่องให้ออกซินเจน ถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่มีการปนเปื้อนออกทันที่ หากสัมผัสกับสารนี้ ให้ล้างออกด้วยน้ำ หรือเมื่อเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดไหลผ่านอย่างน้อย 15 - 20 นาที กรณีไฟไหม้ผิวหนัง รีบทำให้เย็นทันทีเท่าที่ทำได้ด้วยน้ำเย็น ไม่ถอดเสื้อผ้าออกถ้าเสื้อผ้าติดผิวหนัง รักษาร่างกายผู้ประสบภัยให้อบอุ่น และนำส่งแพทย์

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co