ในหลวง พระราชทาน พระบรมราโชวาท เนื่องใน วันเด็กแห่งชาติ 2565

ในหลวง พระราชทาน พระบรมราโชวาท เนื่องใน วันเด็กแห่งชาติ 2565 หน้าที่สำคัญที่สุด คือศึกษาเล่าเรียน และมีคุณธรรมความดี
ในหลวง พระราชทาน พระบรมราโชวาท เนื่องใน วันเด็กแห่งชาติ 2565

6 ม.ค. 65 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องใน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 ความว่า

"คนเราทุกคน ย่อมมีหน้าที่ที่ต้องทำ หน้าที่ของเด็กนั้น สำคัญที่สุด ก็คือการศึกษาเล่าเรียน เพื่อให้มีวิชาความรู้ และคุณธรรมความดี จะได้สามารถพึ่งตนเองได้ สร้างความสุขความเจริญให้แก่ตนแก่ส่วนรวมได้ในอนาคต เด็กทุกคนจึงต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ด้วยความอดทน และพากเพียรอยู่เสมอ"
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

วันที่ 23 ธันวาคม พุทธศักราช 2564

ขอบคุณภาพจาก : Thairoyalfamily
คลิปอีจันแนะนำ
รักต่างวัย ห่าง 40 ปี ไม่มีผล

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co