ในหลวง และ พระราชชินี เสด็จบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา

ในหลวง และ พระราชชินี เสด็จบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ในหลวง และ พระราชชินี เสด็จบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา

วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2564 ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co