AD

ในหลวง-พระราชินี พระราชทานอุปกรณ์การแพทย์ ป้องกันโควิดให้ รพ. ใน จ.ขอนแก่น

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-พระราชินี พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ ป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่ จ.ขอนแก่น
ในหลวง-พระราชินี พระราชทานอุปกรณ์การแพทย์ ป้องกันโควิดให้ รพ. ใน จ.ขอนแก่น
AD

15 เมษายน 2563 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยมีบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานอย่างพร้อมเพรียง

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี, นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาตรการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล

ภาพจากอีจัน

พร้อมทั้งรับพระราชทานพระบรมราโชบายและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2563 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร

ภาพจากอีจัน
กระทรวงสาธารณสุข จึงได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน ให้แก่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังวัดขอนแก่น ประกอบด้วย
1.หน้ากากอนามัย จำนวน 10,000 ชิ้น
2.หน้ากากเลนส์ใส (Face Shield) จำนวน 120 ชิ้น
3.Cover All จำนวน 50 ชิ้น
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

AD
AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co