AD

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงห่วงใย การศึกษาของนักเรียน ช่วงโควิดระบาด

ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จัดกิจกรรม “สอนพิเศษทางไลน์ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” สนองพระราชดำริ กรมสมเด็จพระเทพฯ ที่ทรงห่วงใยเรื่องการศึกษาของเด็กๆ ในช่วงโควิด-19 แพร่ระบาด
กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงห่วงใย การศึกษาของนักเรียน ช่วงโควิดระบาด
AD

วันที่ 17 เมษายน 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยเรื่องการศึกษาของเด็กๆ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของของไวรัสโควิด-19
ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ โดยชุมชนเครือข่ายในโครงการ "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" ตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริในเรื่องนี้ โดยการจัดกิจกรรม “สอนพิเศษทางไลน์ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กที่ไม่ได้ไปโรงเรียนตามนโยบาย ให้เด็กหยุดเรียนอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ได้มีโอกาสเรียนหนังสือให้เกิดความต่อเนื่อง

ภาพจากอีจัน
ทีมงานโก่งธนู พลัง “บวร” Change For Good จึงทำการคัดเลือกบุคลากรในทีมงาน เป็นครูจิตอาสาจัดทำคลิปการเรียนการสอนผ่านไลน์กลุ่ม และได้จัดประชุมผู้ปกครองซึ่งเป็นสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ตำบลโก่งธนู มาทำการซักซ้อมแนวทางการเรียนการสอนรูปแบบกิจกรรมดังกล่าว
ภาพจากอีจัน
ผู้ปกครองทุกคนต่างปลาบปลื้ม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงห่วงใยลูกหลานของตน โดยทีมงานโก่งธนู จะดำเนินการจัดทำคลิปการเรียนการสอน สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง และให้ “ครูจิตอาสา” นำส่งแบบฝึกหัดที่บ้านนักเรียนและจัดเก็บเมื่อถึงกำหนดส่งอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาสถานการณ์โควิด-19
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
AD
AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co