กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดซื้อ “ห้องคัดกรอง และห้องตรวจเชื้อ" แบบเคลื่อนที่ ส่งถึง รพ.สมเด็จพระยุพราชยะหา จ.ยะลา แล้ว

“ห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อ” แบบเคลื่อนที่ พระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถึง รพ.สมเด็จพระยุพราชยะหา จ.ยะลา แล้ว
กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดซื้อ “ห้องคัดกรอง และห้องตรวจเชื้อ" แบบเคลื่อนที่ ส่งถึง รพ.สมเด็จพระยุพราชยะหา จ.ยะลา แล้ว

เนื่องจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาตให้มูลนิธิชัยพัฒนา ใช้งบประมาณจาก “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 ฯ” จัดซื้อห้องคัดกรอง และห้องตรวจเชื้อแบบเคลื่อนที่" แก่โรงพยาบาลต่างๆ ทั้ง 4 แห่ง

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชาอนุญาตให้มูลนิธิชัยพัฒนา ใช้งบประมาณทำห้อง คัดกรอง-ตรวจเชื้อ ให้โรงพยาบาล

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ล่าสุดวานนี้ 20 เมษายน 2563 “ห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อ” แบบเคลื่อนที่ พระราชทานจาก ได้เดินทางถึงโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จังหวัดยะลา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co