ในหลวงและพระราชินี พระราชทาน รถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน-อุปกรณ์การแพทย์ แก่ ศูนย์อำนวยการแพทย์ จ.ชายแดนใต้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โปรดเกล้าฯ พระราชทาน รถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน อุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่ศูนย์อำนวยการแพทย์ จ.ชายแดนใต้ และ ร.พ.อีก 4 แห่ง
ในหลวงและพระราชินี พระราชทาน รถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน-อุปกรณ์การแพทย์ แก่ ศูนย์อำนวยการแพทย์ จ.ชายแดนใต้

วันที่ 5 พ.ค. 63 เฟซบุ๊ก “กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย” โพสต์แจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน รถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน อุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์สื่อสาร จำนวน 8 คัน ให้แก่ ศูนย์อำนวยการแพทย์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค 4 ส่วนหน้า จำนวน 4 แห่ง
โดยมี พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก และนายแพทย์ สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้แทนเข้ารับพระราชทาน ที่อาคาร บก. หน่วยราชการในพระองค์ อาคาร 2 พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ภาพจากอีจัน
โดยศูนย์อำนวยการแพทย์ ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์อำนวยการแพทย์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนแยกค่ายสิรินธร สัมพันธ์ โรงพยาบาลยะลา จ.ยะลา,
ส่วนแยกค่ายอิงคยุทธบริหาร สัมพันธ์ โรงพยาบาลปัตตานี จ.ปัตตานี,
ส่วนแยกค่ายลพบุรีราเมศวร์ สัมพันธ์ โรงพยาบาลเทพา จ.สงขลา,
ส่วนแยกจังหวัดนราธิวาส สัมพันธ์ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส
ภาพจากอีจัน
ทั้งนี้ ยังพระราชทานแก่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข อีกจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี,
โรงพยาบาลบันนังสตา จ.ยะลา,
โรงพยาบาลอุ้มผาง จ.ตาก
โรงพยาบาลแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ภาพจากอีจัน
อีจัน
www.ejan.co