สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพวงมาลาหลวง วางหน้าหีบศพ จนท.พิทักษ์ป่าซับลังกา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ ผวจ.เพชรบูรณ์ เชิญพวงมาลาหลวง วางหน้าหีบศพ เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าซับลังกา

เมื่อวานนี้ (7 พฤษภาคม 2563) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เชิญพวงมาลาหลวง พวงมาลา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปวางที่หน้าหีบศพ นายคาร ไชยประเสริฐ พนักงานพิทักษ์ป่า สังกัดหน่วยงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งถูกยิงเสียชีวิตในขณะปฏิบัติงานลาดตระเวนตรวจปราบปรามในพื้นที่ป่าเทือกเขารวก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 และตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดเนินถาวรพัฒนาราม ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

ภาพจากอีจัน

โอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม และโปรดให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เชิญพวงมาลาพระราชทาน และพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของอย่างหาที่สุดมิได้ของนายคาร ไชยประเสริฐและครอบครัว

ภาพจากอีจัน

นายวสันต์ กล่อมจินดา หัวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา กล่าวว่า นายคาร ไชยประเสริฐ พนักงานพิทักษ์ป่าหัวหน้าชุดลาดตระเวนฯ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจปราบปรามและลาดตระเวน โดยถูกปลิดชีพด้วยอาวุธปืนจากพวกแอบลักลอบล่าสัตว์ป่า เมื่อวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 “นายคาร” เป็นหัวหน้าชุดที่ดี มีความรับผิดชอบสูง มีความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต จงรักภักดี ทุ่มเทในงานที่ทำและมุ่งหวังทำให้ดีที่สุด เพื่อปกป้องป่าดง คงไพร ไทยยั่งยืน นายคารเป็นคนรุ่นใหม่และเป็นกำลังสำคัญที่ภาคภูมิในงานที่ทำ เหตุการณ์นี้ไม่ควรจะเกิดขึ้น ไม่ควรที่ต้องสูญเสีย ซึ่งอยู่ในวัยที่สามารถทำสิ่งที่ดีต่อไปได้อีกมากมาย ทั้งในฐานะข้าราชการที่ดีมีอนาคต และหัวหน้าครอบครัวที่ดี

ภาพจากอีจัน

ตนในนามส่วนตัวและในนามผู้บังคับบัญชาโดยตรงในฐานะหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา รวมทั้งในนามเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ทุกคนขอกราบขอบพระคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ทุ่มเท ช่วยเหลือ สนับสนุน และเป็นกำลังใจอย่างหาที่สุดมิได้ ซึ่งจะสะท้อนติดตรึงใจตราบนานเท่านาน พวกเราจะรัก ดูแล ปกป้อง ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพื่อปฏิบัติงานราชการให้เต็มกำลังความสามารถ ด้วยความวิริยะอุตสาหะ อดทน เสียสละ เพื่อให้งานในหน้าที่รับผิดชอบสัมฤทธิ์ผลดีที่สุด

ภาพจากอีจัน

อย่างไรก็ตาม พลังพวกเรามีมากและไม่ทิ้งกัน ขอเรียนยืนยันว่า เราทุกคนไม่เสียขวัญและกำลังใจ เนื่องจากเรารู้ภารกิจว่าเราทำอะไร เราตั้งใจมาทำหน้าที่ เราเข้าใจดีว่าจะต้องเจอกับอะไรบ้างและมั่นใจว่าพวกเราก็ไม่แตกต่างกันในอันที่จะทำงานราชการในฐานะข้าของแผ่นดินให้ดีที่สุดตราบลมหายใจสุดท้าย