กิ๊ฟ วิลาวัณย์ เลื่อนกำหนดเดินทาง อบรม ผู้ฝึกสอนระหว่างเอเซียและยุโรป

กิ๊ฟ วิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์ นักตบลูกยางสาว ทีมชาติไทย เลื่อนกำหนดเดินทาง ร่วมโครงการความร่วมมือ ผู้ฝึกสอนระหว่างเอเซียและยุโรป
กิ๊ฟ วิลาวัณย์ เลื่อนกำหนดเดินทาง อบรม ผู้ฝึกสอนระหว่างเอเซียและยุโรป
ภาพ Facebook : Wilavan Apinyapong

จากกรณี “กิ๊ฟ” วิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์ นักตบลูกยางสาวทีมชาติไทย ซึ่งเข้าร่วมสอบสัมภาษณ์ และผ่านเข้ารอบ ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 4 โค๊ชจากเอเซีย เพื่อไปสมทบกับโค๊ชจากยุโรปอีก 4 คน รวมทั้งหมด 8 คนจาก 2 ทวีป เพื่อเข้าร่วมโครงการความร่วมมือผู้ฝึกสอนระหว่างเอเซียและยุโรป (Euro-Asia Coaches Cooperation Project)

ภาพ Facebook : Wilavan Apinyapong

ซึ่งโค๊ชทั้ง 8 คนดังกล่าว จะได้เรียนรู้ สร้างเสริมประสบการณ์การทำหน้าที่ผู้ฝึกสอนในด้านต่างๆ อย่างเข้มข้น เพื่อกลับไปเผยแพร่ถ่ายทอดการเป็นผู้ฝึกสอน ที่มีประสิทธิภาพในอนาคตภายในประเทศต้นสังกัด

ล่าสุด กิ๊ฟ ต้องเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จากเดิมมีกำหนดจัดที่ประเทศเบลเยี่ยม ช่วงเดือนมีนาคม และจัดต่อเนื่องที่ประเทศไทย ช่วงเดือนเมษายน

ภาพ Facebook : Wilavan Apinyapong

แต่จากข้อจำกัดด้านการเดินทางในหลายประเทศ ยังมีปัญหาสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 สมาพันธ์วอลเลย์บอลแห่งยุโรป หรือ CEV ซึ่งเป็นฝ่ายริเริ่มโครงการนี้ ด้วยทุนสนับสนุนของทาง European Commission จึงได้แจ้งให้มีการเลื่อนโครงการนี้ออกไปดังนี้

วันที่ 10-16 ตุลาคม 2564 จัด ณ Leuven ประเทศเบลเยี่ยม

10 ตุลาคม 2564 เดินทางถึง

จันทร์-ศุกร์ ร่วมกิจกรรมของโครงการ

16 ตุลาคม 2564 เดินทางกลับ

วันที่ 14 -21 พฤศจิกายน 2564 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

14 พฤศจิกายน 2564 เดินทางถึง

จันทร์-เสาร์ ร่วมกิจกรรมของโครงการ

21 พฤศจิกายน 2564 เดินทางกลับ

ภาพ Facebook : Wilavan Apinyapong
No stories found.
!<-- Anymind Script -->
อีจัน
www.ejan.co