สำนักงานประกันสังคม ยกระดับออก ใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานประกันสังคม ยกระดับบริการรับใบเสร็จ-ใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน หมอพร้อม ได้แล้ว
สำนักงานประกันสังคม ยกระดับออก ใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานประกันสังคม พร้อมดำเนินงานเพื่อให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบการให้บริการทางการแพทย์ให้กับผู้ประกันตนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว และเป็นการดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลที่เน้นการบริหารจัดการและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการแรงงานให้เข้าสู่มาตรฐานสากล

โดยสำนักงานประกันสังคม ร่วมมือกับกระทรวง สาธารณสุข นำระบบการออกใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ (MOPH Certificate) มาใช้อำนวยความสะดวกให้กับ ผู้ประกันตน ในการใช้ใบรับรองแพทย์สำหรับทำธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพิ่มความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือให้กับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ รองรับการพัฒนา ระบบสุขภาพแบบ Digital Health ซึ่งการนำระบบออกใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ จะส่งผลดีไปยัง ผู้ประกอบการ ลูกจ้าง ผู้ประกันตน เช่น นำไปใช้ใน การสมัครงาน ลาป่วย หรือใช้เป็นหลักฐาน ประกอบการวินิจฉัยสั่งจ่ายประโยชน์ทดแทนจาก สำนักงานประกันสังคม

อีกทั้งเป็น การเพิ่มช่องทางใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน หมอพร้อม ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ป้องกันการปลอมแปลง ได้เป็นอย่างดี สมัครงาน - ลาป่วย - เบิกค่าประโยชน์ทดแทนจากประกันสังคม ใช้ใบเสร็จ - ใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ จากแอปฯ “หมอพร้อม” ได้

วิธีสมัครหมอพร้อมขอใบรับรองแพทย์
วิธีสมัครหมอพร้อมขอใบรับรองแพทย์ภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการที่ เข้าร่วมการออกเอกสารใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศและโรงพยาบาลเอกชน ได้ทางเว็บไซต์ www.sso.go.th หรือตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมออกเอกสารใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข https://mohpromt.moph.go.th/mpc/mophcertificate/ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co